Nejprve dojde k demontáži asi 150 metrů dlouhého původního, dnes již ovšem dožilého a na mnoha místech vydroleného betonového chodníku.

Po jeho odstranění stavební firma položí do výkopku nové betonové obruby a na sypaninu 6 centimetrů silnou zámkovou dlažbu.

Celkově oprava vyjde na 158 tisíc korun bez DPH. Její dokončení je naplánováno se závěrem prázdnin. (mp)