„Solidarita, která tehdy existovala, byla obrovská a hodně nám pomohla psychicky i materiálně. Na darech se nám sešlo téměř šest milionů korun,“ vzpomíná starosta Rudníku Aleš Maloch na rok 2013. „Byla to největší povodeň, kterou místní pamatují. Obec zasáhla opravdu drasticky. Trvalo nám čtyři roky, než jsme se z této situace dostali. Ještě v roce 2017 jsme odstraňovali poslední povodňové škody na mostech a sesuvech půdy,“ líčí.

Podpoří také obce ve svém kraji

Před dvěma týdny Rudničtí bezprostředně zareagovali na bleskovou povodeň v Olomouckém kraji a plně naložená hasičská dodávka odvezla do Oskavy na Uničovsku dezinfekci, krumpáče, hrábě, lopaty, rukavice, kolečka, košťata a další materiál.

„Byla to rychlá pomoc. Odvezli jsme tam praktické věci a materiál, které byly akutně potřeba. Starosta Oskavy nám vyjádřil vděčnost,“ říká Aleš Maloch.

Tím ale pomoc nekončí. Rudník chce podpořit také oblasti z Královéhradeckého kraje, kde velká voda napáchala škody koncem minulého týdne. Zastupitelstvo vyhradilo minulý týden na tyto účely částku 100 tisíc korun. Dnes má rada rozhodnout, na která místa peníze půjdou. Podle starosty finanční podporu rozdělí na více míst.

„V první fázi jsme vybrali pro materiální pomoc Olomoucký kraj, který zasáhly povodně. Tím ale naše podpora určitě nekončí. Chceme pomoct obcím v našem kraji,“ má jasno starosta Rudníku.

Humanitární sklad hned využili

Obec, která leží nedaleko Vrchlabí, hned také využila humanitární povodňový sklad, který vybudovala v hasičské zbrojnici v místní části Arnultovice za 1,5 milionu korun, s výraznou podporou Diakonie Českobratrské církve evangelické a Diakonie Katastrophenhilfe. Otevřela ho loni v prosinci a hned se hodil. Je v něm uskladněný materiál, který je potřeba pro případ, že obec zasáhne jakákoliv přírodní katastrofa.

„Humanitární sklad má v Rudníku svoje opodstatnění, v roce 2013 při povodních nám takové místo opravdu chybělo. Teď jsme tam měli uskladněný materiál, který jsme mohli hned poskytnout při bleskové povodni na Olomoucku. Při koronaviru jsme tam uskladnili také několik tisíc roušek a stovky litrů dezinfekce,“ popisuje Maloch.

Díky přispění Diakonie vznikla rovněž příručka pro obyvatele Rudníku pro případ mimořádné události. Putovala do každé domácnosti. Jejím úkolem je poskytnout během povodní rychle a přehledně všechny důležité informace.

Obsahuje například kapitoly o povodňovém plánu Rudníku, monitorování vodních toků, fungování hlídkové služby, možnosti sledování situace on-line. Příručka nabízí také rady, jak se na mimořádnou událost co nejlépe připravit a jak v takové situaci postupovat.