Ministerstvo stanovilo podle ŘSD 41 různých podmínek jak pro projektovou přípravu, tak samotnou stavbu. Mezi podmínkami je například prověření možnosti prodloužení zakryté části tunelu v oblasti Turnova a Pelešan o 400 metrů ze stávajících 900. 

„Umožňuje to zahájit investiční přípravu této stavby. Budou zadány veškeré podklady a průzkumy jako podklad pro zpracování následné projektové dokumentace,“ uvedl generální ředitel ŘSD Radek Mátl.

U Rovenska byla vedle severní varianty obchvatu ještě jižní. Mezi Turnovem a odbočkou na Semily u Rovenska má být dálniční profil, dále směrem k Jičínu vzhledem k malé hustotě dopravy bude stačit střídavý třípruh.

Variant tras nové silnice bylo původně ještě mnohem více:

Mapa všech tří variant rychlostní silnice R35.
Rychlostní silnice Českým rájem nebude. Je prý drahá a zbytečná

Kladné stanovisko získalo ŘSD necelý rok poté, co odevzdalo novou, přepracovanou dokumentaci o vlivu stavby na životní prostředí. Stanovisko odpůrců stavby, ekologů a rovněž ekologistických organizací zjišťujeme. 

Nová silnice má nahradit stávající nevyhovující trasu, mluví se o ní přes dvacet let. Vede mezi dvěma částmi Chráněné krajinné oblasti Český ráj. Úsek z Turnova do Jičína je aktuálně na trase silnice I/35 nejproblematičtějším, dál do Hradce Králové se již připravuje stavba dálnice D35, z Liberce do Turnova vede silnice pro motorová vozidla. Nový úsek je dlouhý 32,5 kilometru.

Vizualizace úseku nové I/35 Turnov - Úlibice včetně obou uvažovaných variant obchvatu Rovenska:

Zdroj: Youtube