„Otevřeli jsme laboratoř pro výuku elektro oborů. Je to úplně něco nového – nový software, nový způsob vzdělávání. Rychnovská průmyslovka se tak stala top školou v rámci celé České republiky a  připravuje se na nové výzvy společnosti, jako je třeba elektromobilita,“ sdělila náměstkyně hejtmana Martina Berdychová.

Škola kromě inovací ve vzdělávání nabízí také nový tříletý, u zaměstnavatelů velmi žádaný učební obor operátor logistiky.

Novým vybavením odborných učeben, například měřicími přístroji, kartami a panely pro automobilní techniku či simulačními panely systémů řízení spalovacích motorů, chce kraj podpořit zájem o technické a řemeslné obory mezi žáky. Součástí projektu byly i drobné stavební úpravy a zajištění rychlého a bezpečného připojení žáků na internet v budově školy. V rychnovské průmyslovce vzniklo osm nových pracovišť, která budou sloužit žákům oborů autotronik, mechanik opravář motorových vozidel, autoelektrikář, automobilová diagnostika a servis. V průběhu výuky může pořízené vybavení v jedné chvíli využívat až osm žáků a jeden pedagog.

Modernizace školy je spolufinancovaná z Integrovaného regionálního operačního programu. Projekt začal v roce 2016 a plánovaný termín ukončení koncem roku 2018 dodavatel dodržel.