Podle tiskové mluvčí Hany Voborníkové přinesou chystané změny mnohem lepší komfort nejen pro pacienty, ale i návštěvníky a zdravotnický personál. V létě letošního roku by mělo být zahájeno projektování rekonstrukce výtahů v pavilonu DIGIP, kam spadá dětské oddělení, gynekologie a porodnice. Moderní výtahy budou sloužit také k případné evakuaci osob, a Královéhradecký kraj za ně zaplatí částku 5 milionů korun.

K dalším připravovaným změnám Hana Voborníková dodává: „Momentálně sepisujeme žádost na kraj, aby se zahájila příprava projektu rekonstrukce vzduchotechniky a elektrorozvodů, a výměna povrchů na porodním a sepčním sále." Ta je předběžně vyčíslena na 5 milionů.

Následovat bude dokončení rekonstrukce a oprav střech hlavního pavilonu, a rozšíření parkovacích ploch. Největší práce budou ale v rychnovské nemocnici probíhat na podzim příštího roku, kdy by měla být zahájena kompletní rekonstrukce a přístavba pavilonu DIGIP. O financování v částce 380 milionů se podělí ministerstvo zdravotnictví a Královéhradecký kraj.

Poslední velké opravy byly dokončeny v roce 2015, kdy byl naplno obnoven provoz lůžkových oddělení ortopedie a chirurgie. Královéhradecký kraj za ně zaplatil 25 milionů korun, část byla financována ze státní dotace.

Nemocnice má zajímavou historii

Základní kámen byl položen 21. června 1888 na louce na Velké Láni. K slavnostnímu otevření okresní nemocnice došlo 15. května 1892. Hlavní budova byla tehdy určena pouze pro 60 nemocných. Primářem byl jmenován MUDr. Antonín Riegel, který veškerou lékařskou službu obstarával sám. Roku 1903 nastoupil do rychnovské nemocnice první sekundář - MUDr. Vladimír Musil, který zavedl do ústavu chirurgickou školu prof. Maydla. Roku 1932 byla nemocnice zrekonstruována a znovu otevřena s kapacitou 220 lůžek. Následovalo několik dalších oprav a přístaveb, poslední, zásadní, se uskutečnila v roce 1988. Celý objekt byl zmodernizován, zvýšil se také také počet operačních sálů.