„Vylezl jsem z auta, udělal pár kroků s detíkem, píp, první kop a sekerka. Do deseti minut byla venku,“ shrnul okolnosti vzácného objevu do zkratky Petr Kaněra. Ve skutečnosti se mu ale určitě zrychlil tep, když zjistil, že mu země vydává bronzovou sekeru. „Něco malinko už o tom vím, takže jsem poznal, o co jde. Je to úžasný artefakt, který se nachází jednou za život. Nebo to taky nemusí přijít nikdy,“ je si vědom šťastný nálezce, že měl neuvěřitelnou kliku.

Podle slov archeoložky Martiny Bekové se jedná o velice cenný nález, neboť pochází z oblasti, kde se úplně nepředpokládá průběžné zemědělské osídlení. „Je to sekerka ze starší doby bronzové, což je v těchto okrajových výše položených oblastech velice vzácná záležitost,“ potvrzuje archeoložka.

„Je otázka, jestli tudy vedl nějaký významný komunikační koridor, protože pokud vím, tak v tomto období zde žádné osídlení nemáme,“ dodává Martina Beková, podle níž si nálezce počínal nejlépe, jak mohl. „Nafotil předmět v hlíně, zaznamenal vše, co šlo, a kontaktoval archeologické pracoviště. Zachoval se naprosto skvěle,“ ocenila přístup Petra Kaněry, pro něhož to byl první velký nález.

„Kdybych někomu ukázal, v jakém terénu jsem to našel, že jsem šel celkem rychlým krokem a při tom mával detektorem,“ naznačuje rukou pohyb, „tak to bylo štěstí jako hrom. Stačilo v ten okamžik mávnout o půl metru vedle, tak jdu dál,“ je si vědom úspěšný nálezce.

Kde se vzaly sekerky z doby bronzové na Policku? Jedná se o sekerky unětické kultury starší doby bronzové kolem roku 1800 př. n. l. V posledních sto letech to je druhý podobný nález na Machovsku. „Oba nálezy od sebe dělí ale jen pět let. Tehdy jsem našel podobnou lalokovou sekerku,“ říká městský strážník Petr Zima. Možná se jedná o sekerky pastevců, které byly zakopány jako obětní dary, nebo tudy vedla obchodní trasa k Severnímu moři.