"Akce nad 1000 účastníků nejsou povolené, počet virem zasažených dokonce stoupá a do data konání zbývají dva měsíce a kousek. Je proto nejvyšší čas učinit rozhodnutí. Uskutečnit setkání v omezeném formátu by bylo více než komplikované. Účast lze předpokládat v řádech tisíců návštěvníků, těžko bychom počet lidí omezovali. A volit minimalistický formát na uzavřeném prostoru jednoduše nechceme," uvedl Vaníček.

Žacléř převzal štafetu na Setkání hornických měst.
Žacléř převzal štafetu na Setkání hornických měst

"Byť máme dostatek finančních prostředků a připravený bohatý kulturní program, nevyjímaje dobrovolníky, hudební skupiny, řemeslníky, technické zázemí i ohňostroj, neexistuje jistota, že akci budeme moci uspořádat. A to je zásadní, jak pro nás coby pořadatele, tak pro komfort návštěvníků i výše zmíněných účastníků, pro něž je účast na akci živobytím," vysvětloval.

Vizualizace nového zázemí fotbalového stadionu TJ Baník Žacléř, který letos slaví 100 let.
FOTO: Žacléř mění podobu náměstí, plánuje i nové zázemí pro stoletý Baník

"První zmínka o těžbě černého uhlí na Žacléřsku je datována do roku 1570, uspořádat proto Setkání hornických měst a obcí v Žacléři u příležitosti 450. výročí byl skvělý nápad. A stále by tomu tak bylo, kdybychom žili v běžném roce. Ale právě náš výroční rok přinesl okolnosti, které nemohl nikdo předvídat," konstatoval žacléřský starosta.

Vedení města požádalo Sdružení hornických a hutnických spolků ČR o posun akce do roku 2021. To mu nevyhovělo. "Na několik dalších let je již pořadatelství přidělené. Dotyčná města a spolky na přípravách pracují, nebylo nám proto z pochopitelných důvodů vyhověno," sdělil Aleš Vaníček.

V Galerii Pošta v Žacléři začala výstava u příležitosti 450 let od nalezení černého uhlí na Žacléřsku.
FOTO: Horníci v Žacléři. Výstava přibližuje práci v podzemí i na povrchu

"Město Žacléř ustupuje od pořádání Setkání hornických měst a obcí v roce 2020 s nadějí, že v letech klidnějších budeme mít příležitost akci uspořádat ke spokojenosti návštěvníků i pořadatelů. Chci poděkovat všem, kteří přípravě akce věnovali velké množství času a úsilí, především Městskému muzeu Žacléř a obecně prospěšné společnosti Důl Jan Šverma," dodal.