„Zábavnou formou bychom rádi dětem i dospělým připomněli řadu důležitých návyků diabetického chování. Máme připravenou celou řadu soutěží pro děti s cukrovkou i jejich sourozence, nezapomeneme ani na jejich rodiče. Jim  chceme v našem zařízení umožnit i trochu odpočinku a vybočení z náročného kolotoče každodenních starostí." přiblížila setkání Václava Hrubešová z České abilympijské asociace, která společně s královehradeckým diaklubem Diakmínek setkání pořádají.

Podobné akce slouží tak k výměně osobních zkušeností, ale i informací o potravinách či výhodnosti sportování. Předsedové spolků si zde pohovoří o současné legislativě, dojde řeč na financování činností a ostatní problémy při vedení neziskové organizace.  Pořadatelé však prozradili, že dojde i na opékání buřtů a taneční party.

Spolupořadatelem této potřebné akce je královéhradecký diaklub Diakmínek, který funguje od roku 2013. Jeho činnost přiblížila jeho předsedkyně Petra Ptáčková: „Formou setkání a řadou aktivit se snažíme předávat rady, a tím pomoci dětem k snadnějšímu zapojování do běžných i cool aktivit dnešní populace. Pracujeme i s rodiči, kterým zprostředkováváme   informace a novinky, jež mohou využít pro zlepšení rodinného života  spolu s účinnou kompenzací cukrovky u svých dětí."

Diakmínek se už v loňském roce zúčastnil v Kosatci Dne diabetu, kde vznikla myšlenka uspořádat setkání diabetických klubů. „ Každou takovou aktivitu rádi podpoříme, protože osvěty u tohoto onemocnění není dost," řekla Petra Ptáčková.

Setkání diabetických klubů obou našich krajů se koná v sobotu  od 14 hodin v Kosatci ve Sladkovského ulici.

Jaromír Fridrich