Když jeden z pořadatelů představil téma jako nazvané trochu kontroverzně, Klimeš pohotově odvětil: „Proč kontroverzní? Co jiného bychom tam měli říkat." A pobavil tak část posluchačů hned na začátku.

Podle Klimeše lze ze sčítání lidí od dvacátých let odvodit, že systematicky ubývá věřících. Jedno procento populace ročně. „Je to nějakých tři sta věřících každý den. Každý den zmizí z povrchu České republiky jedna malá vesnice plná katolíků," tvrdí Klimeš.

Může za to vícegenerační odpadání věřících. Zatímco třeba babička je hluboce věřící, její děti jsou vlažné a vnukům víra už nic neříká. Za padesát let tak ubylo padesát procent věřících. „Kdy doženeme homosexuály s jejich dvěma procenty?," ptal se provokativně Klimeš.

„Hlavní závěr je, že lidé od patnácti do třiceti let nesmí ke zpovědi, protože mají partnerské vztahy. Jakmile spolu spí a nejsou manželé, tak jsou v těžkém hříchu, nesmí k žádným svátostem. Výsledkem je, že si odvyknou církevní praxi, zpovědi, návykům a o tyto lidi definitivně přicházíme," řekl Klimeš. Podle něj by měl být předmanželský sex brán jako lehký hřích. „Aby lidé mohli  zachovat církevní praxi a chodit pravidelně do kostela," dodal. Podle něj to mladí vnímají spíše jako problém církve, že má stále tak přísné podmínky.

Ale změna, to je na rozhodnutí vyšších institucí. „Já jen říkám, jaký je problém," dodal Klimeš.