Výstavba přivaděčů k dálnici D35 z Opatovic nad Labem na Vysoké Mýto a Olomouc nebude nic jednoduchého. Projektanti naopak řeší těžký oříšek. A nejde ani tak o peníze, jako o splnění norem z hlediska parametrů křížení, vzdálenosti křižovatek a podobně.

Příkladem je napojení budoucího obchvatu Dašic na D35 mimoúrovňovou křižovatkou před Komárovem, či napojení Rokytna a Býště. Tyto dva přivaděče je třeba řešit nejdřív, výstavba dálnice se totiž z Opatovic rychle blíží.

„Na obchvatu Dašic bude problémem křižovatka s okreskou na Kostěnice. Tady se nám totiž vozovka potkává s cyklostezkou. Projektanti navrhli podchod, což by umožnilo křižovatku vypustit. Pokud ji tu totiž necháme, budeme porušovat normy určující minimální vzdálenost křižovatek. Budeme muset požádat o výjimku, ale narušíme tím plynulost a bezpečnost dopravy," řekl šéf krajských silničářů Miroslav Němec.

O řešení křižovatky bude kraj jednat se starosty Dašic a Kostěnic. Výsledek by měl být znám v květnu, kdy také bude dokončena EIA a zahájena majetkoprávní příprava. „Pak bychom mohli požádat SFDI o dotaci na přípravu stavby."

O napojení Rokytna a dalších obcí na D35, resp. o variantě vhodné křižovatky, musí kraj jednat ještě s Ředitelstvím silnic a dálnic. Obce chtějí do projektu dálnice doplnit další křižovatku, u které ovšem podobně jako u Kostěnic nevycházely minimální vzdálenosti křižovatek.

Finančně mnohem náročnější však bude modernizace silnic – v některých úsecích i zcela nových přeložek – od Zámrsku u Vysokého Mýta na Choceň a Žamberk a také z Litomyšle na Ústí nad Orlicí, resp. Českou Třebovou.

Projektanti řeší například způsob zkapacitnění průjezdu pod železniční tratí v Třebové. „Jednat musíme i s ŘSD. To bude muset snížit profil silnice I/14 tak, aby se s naší 'trojkou' potkala ve stejné výšce," dodal krajský radní pro dopravu Jaromír Dušek.

Podobné problémy čekají modernizaci a narovnání silnice II/312 z Mýta do Žamberka. Na trase budou kvůli očekávávanému nárůstu dopravy vybudovány obchvaty řady obcí včetně samotné Chocně.

Zmíněná spojnice Litomyšle a ústecko-třebovského souměstí, jež se má modernizovat, však nemá být přivaděčem k D35. Tranzitní doprava z Třebové a Ústí na D35 má vést po plánované přeložce státovky I/14, která obě města obkrouží obchvaty. Tranzit se tudy napojí na D35 buď na jihu v Opatově u Svitav, nebo pojede naopak na sever přes České Libchavy a „žamberecký" přivaděč.

„Po modernizované silnici od Litomyšle k Třebové bude vedena pouze místní doprava,"  ujistil hejtman kraje Martin Netolický.