Ředitelství silnic a dálnic začalo projektovat úsek 1109 dálnice D11, který povede trutnovským regionem a stane se součástí transevropské dopravní sítě s napojením na polskou dálnici S3. Měří 21,175 km, jeho součástí jsou tři mimoúrovňové křižovatky, tunel a mosty.

Formálně půjde o rychlostní komunikaci, která povede kolem Bojiště u Trutnova, Starého Rokytníku, Poříčí u Trutnova, Debrného, Bohuslavic nad Úpou, kolem obce Zlatá Olešnice, Bernartic, Křenova u Žacléře, kolem Lampertic až do Královce. Jak zveřejnil Městský úřad v Trutnově, dálniční úsek, označený číslem 1109, začíná na 133. kilometru, východně od části Nový Rokytník. Tam se napojuje na předchozí úsek 1108 Jaroměř – Trutnov. Již na 134. kilometru se počítá s mimoúrovňovou křižovatkou Střítež, která má zajišťovat sjezd z D11 do Trutnova v části Bojiště.

Trasa D11 pak dále podle projektantů pokračuje mezi vrchem Houska a Hůrka severozápadně od části Starý Rokytník a vede podél bývalé skládky komunálního odpadu na Kryblici, kde prochází tunelem pod Poříčským hřbetem. Do prostoru části Poříčí u Trutnova silničáři projektují další mimoúrovňovou křižovatku. Ta zajistí sjezd z D11 do Trutnova před elektrárnou. Za ní pak trasa dálnice proudí mostem v prostoru nad ulicí Elektrárenská a nad železniční tratí do prostoru západně od Mrtvého jezera v části Debrné.

Potom se sune východně podél Zlate Olešnice, v jejíž severní části přechází do území západně od Bernartic a mostem přechází jižní část Lampertic. Nakonec trasa postupuje do finální obce Královec. Tam je situována mimoúrovňová křižovatka, napojená na silnici II/300 do Žacléře. Poslední úsek dálnice na českém území míří západně od Královce ke státní hranici s Polskem.