Dostanou šanci vylepšit odborné učebny, pořídit vybavení, vyřešit bezbariérovost či zakoupit kompenzační pomůcky.

Zástupci MAS Krkonoše, kteří začátkem prosince výzvu k předkládání žádostí vyhlašují, pořádají k problematice 11. prosince od 10 hodin seminář v zasedací místnosti lánovského obecního úřadu a školám nabídnou poradenství.