„Současné prostory jsou nevyhovující z více hledisek, chyběla nám i samostatná úpravna zeleniny. Cvičná kuchyně byla zřízena v roce 2000 – 2002, a i když jsme ji modernizovali, byla už koncepčně zastaralá,“ popisuje stav zařízení ředitel školy Petr Jaroš.

Kuchyň se rozšíří přístavbou do školního dvora, přibudou i skladové prostory. Přijdou zbourat příčky, aby se oddělily teplé a studené cesty.

Rekonstrukce včetně modernizace výpočetní techniky a konektivity školy bude stát 11 milionů. Stavba má být předána do užívání 5. listopadu.

„Nově bude ve cvičné kuchyni nainstalována kamera, která bude proces vaření snímat a přenášet do učebny výpočetní techniky. Tady budou žáci v rámci výuky nahlížet kuchařům přímo pod pokličku,“ popisuje Jaroš jednu z novinek modernizace.

Škola už má také připravený náhradní plán na září. Kuchaři budou vstřebávat teorii, na říjen mají dohodnutou praxi. V listopadu už budou vařit v novém. „Řadu akcí, na které jsme zajišťovali občerstvení, jsme museli zrušit. Snaha dodavatelů je termín zkrátit,“ vyjadřuje se Jaroš ke komplikacím.

Přehled investic do středních škol v kraji

Náchod

Střední škola průmyslová, textilní a polygrafická
Zlepšení praktické připravenosti technických oborů – SPŠ Hronov, Vrchlického – stavební práce 4 160 447,70 Kč (IROP)
Centrum odborné přípravy polygrafických oborů v SŠPTP Velké Poříčí – stavební práce - 56 688 902,93 Kč (IROP)
Decentralizace topení Vel. Poříčí (org. 344) 5 526 700 Kč

Gymnázium Jaroslava Žáka, Jaroměř
IKAP - rozvody vody, elektřiny pro laboratoř – 93 000 Kč
Střední průmyslová škola, Odborná škola a Základní škola, Nové Město nad Metují
Snížení energetické náročnosti tělocvičny SŠ a ZŠ Opočno – stavební práce – 7 242 208 Kč (OPŽP)
Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie, Náchod
Zateplení objektu tělocvičny VOŠS a SPŠS v Náchodě – stavební práce 5 980 176,95 Kč (OPŽP)
Střední škola řemeslná Jaroměř, Studničkova 260
Oprava střechy, výměna střešní krytiny vč. Atiky -14 897 000 Kč

Trutnov

Gymnázium Trutnov
Snížení energetické náročnosti provozu sportovní haly Gymnázia Trutnov – stavební práce - 24 394 841,60 Kč (OPŽP)
Výměna oken a vstupních dveří – 6 141 000 Kč
Krkonošské gymnázium a Střední odborná škola
IKAP - víceúčelová polytechnická učebna a laboratoř fyziky – 313 544 Kč
Střední škola informatiky a služeb, Dvůr Králové nad Labem, E. Krásnohorské 2069
Rekonstrukce podlahy školní jídelny- 1 023 000 Kč

Rychnov nad Kněžnou

Gymnázium, Dobruška, Pulická 779
Zateplení objektu a výměna oken na Gymnáziu, Dobruška, Pulická 779 – stavební práce - 22 656 480,92 Kč (OPŽP)
VOŠ a SPŠ Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166
Zkvalitnění výuky technických oborů na VOŠ a SPŠ Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166 – stavební práce – 589 417 Kč (IROP)
Havárie vodovodního potrubí ŠJ - 1 584 000 Kč
Stavební úpravy Javornická 1501 (Pedag.psychol.poradna) – 8 268 000 Kč

Střední průmyslová škola elektrotechniky a informačních technologií, Dobruška, Čs. odboje 670
Přístavba spojovací chodby k budově – 6 200 000 Kč

Hradec Králové

Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Hradec Králové, Komenského 234
Rekonstrukce laboratoří fyziky, chemie, biologie VOŠ a SZŠ Hradec Králové – stavební práce – 8 589 765,92 Kč (IROP)
Zlepšení infrastruktury pro vzdělávání VOŠ a SZŠ Hradec Králové – rekonstrukce počítačové sítě a  modernizace odborných učeben zubních techniků – stavební práce - 713 293,00 Kč (IROP)
Střední průmyslová škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové
Nástavba dílen SPŠ Hradec Králové – stavební práce - 44 489 248,99 Kč (IROP)

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové, Vocelova 1338
Rekonstrukce dílen pro řemeslné obory a pořízení vybavení pro diesel motory - SOŠ a SOU Vocelova HK – stavební práce - 9 628 504,50 Kč (IROP)
Rekonstrukce elektroinstalace vč. výměny osv. těles – 1 697 000 Kč

Vyšší odborná škola, Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Štefanikova 549
Stavební úpravy - sociální zařízení - 2 477 600 Kč

Střední uměleckoprůmyslová škola hudebních nástrojů a nábytku, Hradec Králové, 17. listopadu 1202
Zlepšení infrastruktury a inovace vybavení hl. budovy SUPŠ HNN – stavební práce – 18 837 115,65 Kč (IROP)
Zlepšení infrastruktury a inovace vybavení odloučeného pracoviště SUPŠ HNN v Brněnské ulici – stavební práce – 7 464 750,80 Kč (IROP)
Střední škola technická a řemeslná, Nový Bydžov, Dr. M. Tyrše 112
Modernizace dílenského areálu SŠTŘ Nový Bydžov - Na Švarcavě – stavební práce – 4 027 986 Kč (IROP)
Střední škola technická a řemeslná - Centrum odborného vzdělávání Chlumec nad Cidlinou – stavební práce - 18 968 275,40 Kč (IROP)

Jičínsko

Lepařovo gymnázium, Jičín
Neprobíhá žádný projekt OPŽP ani IROP

Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Nová Paka
Rekonstrukce školní kuchyně - 14 712 000 Kč

Střední škola gastronomie a služeb Nová Paka
Zkvalitnění vzdělávací infrastruktury v oblasti gastronomie v SŠGS Nová Paka (IROP)
Stavební práce probíhají – cena za st. Práce - 3 368 235,36 Kč
Úpravy cvičné kuchyně

Zemědělská akademie Hořice
Modernizace cvičné stáje pro skot, GYM, SOŠ, SOU a VOŠ Hořice (IROP)
Stavební práce probíhají – cena za st. Práce - 68 549 955,74 Kč
Rekonstrukce školního statku

Snížení energetické náročnosti budovy školy a tělocvičny SOU Lázně Bělohrad (OPŽP)
Stavební práce probíhají – cena za st. Práce - 23 652 359,59 Kč
realizace stavebních prací a souvisejících služeb a dodávek spočívajících ve výměně vnějších výplní otvorů, zateplení obvodového pláště a střešních konstrukcí objektu a instalaci lokálních jednotek nuceného větrání se zpětným získáváním tepla

VOŠ a SPŠ Jičín
IKAP – rekonstrukce učebny 603 100,- Neinvestice

Zateplení objektu školy VOŠ a SPŠ Jičín (OPŽP)
Stavební práce probíhají – cena za st. Práce – 15 458 616 Kč
zateplení obálky objektů budovy Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Jičín, Pod Koželuhy 100, výměnu výplní otvorů u objektu tělocvičny včetně doplnění systému využití odpadního tepla a dále stavební práce s těmito úpravami související.