Ty ceny působí astronomicky. V Bílé Třemešné se rozhodli už v loňském roce, že opraví budovu místní základní školy, po opravách nyní zatoužil i sousední Dvůr Králové. Pokud radnice uspějí s žádostí o dotace, proinvestují více než 120 milionů korun.

Ve Dvoře Králové chtějí opravit Základní školu Schulzovy sady. „Stavební úpravy mají přispět k pohodlí žáků. Jejich součástí je vybudování bezbariérového vchodu a výtahu.

Projekt má přinést také nové poradenské pracoviště, odborné učebny a moderní vybavení, ale i úpravy venkovního prostranství," sdělila Miroslava Kameníková, mluvčí královédvorské radnice.

Dvůr chce začít stavět už letos

Předpokládané náklady se šplhají k částce 73,2 milionu korun. Devadesát procent finančních prostředků má zajistit právě dotace, o niž Dvůr Králové v minulých dnech požádal.

„Jde o největší základní školu ve městě s největším počtem žáků. Stále však nemá bezbariérový přístup. Po jeho vybudování bude škola, která je využívána i k mimoškolním aktivitám dětí a mládeže, lépe dostupná. Díky novým odborným učebnám se také zvýší kvalita výuky cizích jazyků nebo přírodních věd," uvedla místostarostka města Alexandra Jiřičková.

Ve Dvoře Králové počítají s tím, že pokud dotaci obdrží, začnou stavební práce už v nadcházejícím roce.

Také venkovská škola má projít proměnou

O dotaci na přestavbu základní školy usilují i v Bílé Třemešné.„Do stávajících prostor se už škola nevejde. Zoufale chybí třeba odborné učebny," řekl starosta Bílé Třemešné Štěpán Čeněk.

Škola v Bílé Třemešné byla postavena zhruba před 80 lety. Posledními většími stavebními úpravami prošla v roce 1972. V současné době její kapacita nestačí.

„Máme jedinou odbornou učebnu pro chemii, fyziku a přírodopis. Ale tak velké množství pomůcek se sem už nemůže vejít. Jsou zde elektrikářské věci, vycpaniny a okolo toho se dělají chemické pokusy," vyjádřil se před časem ředitel ZŠ Bílá Třemešná Emil Kudrnovský. „Po vybudování odborných učeben bude mít Bílá Třemešná plnohodnotnou školu 21. století," dodal.

Starosta Štěpán Čeněk vyčíslil potřebné úpravy asi na 55 milionů korun.

Do školních lavic v Bílé Třemešné přitom usedají žáci dojíždějící z řady okolních vesnic - z Dolní Brusnice, Třebihošti a Zábřezí, proto by měl s přestavbou a úpravami pomoci dotační příspěvek.

I školní budovy chtějí vstoupit do 21. století
* Základní škola Schulzovy sady ve Dvoře Králové nad Labem získá výtah, bezbariérový přístup, nové odborné učebny a poradenské pracoviště, úpravy čekají i bezprostřední okolí školy
- Předpokládané náklady:73,2 milionu korun

* Základní škola v Bílé Třemešné potřebuje zejména odborné učebny
- Předpokládané náklady: 55 milionů korun