Po říjnové módní přehlídce předvolebních slibů (krajské volby) se blíží další (podzimní parlamentní volby). Show proklamací, které mají s realitou máloco společného. Sliby sociálních jistot a zářných zítřků. Jenom ty pečené holuby do úst nám nikdo z krajských politiků v říjnu neslíbil. Asi si uvědomili, že že na takový špek by lidé přece jen neskočili.

Přitom to říkal už Benjamin Franklin: Jedinými jistotami jsou daně a smrt. Marně. Voliči jsou i dvě století poté nepoučitelní stejně jako před podomními obchodníky.

Před krajskými volbami, kterým chybělo jasné skutečně krajské téma, tak kandidáti zkoušeli tři osvědčené strategie:

1) Slibovali věci, na které kraje mají pramalý vliv.
2) Chlubili se úspěchy, na kterých se kraje podílejí ještě méně, případně vůbec.
3) Lákali voliče na varování před imaginárními hrozbami.

V prvním případě se politici v Pardubickém kraji před volbami předháněli například ve slibech rychlé dostavby dálnice R35, v hradeckém kraji pak D11. Co na tom, že se jedná o státní investice, na které kraje mají jen malé páky…

Co se týče druhé strategie, dosluhující (a ve volbách převážně úspěšné) krajské koalice se chlubily klesající, historicky nízkou nezaměstnaností a rozvíjející se ekonomikou. Měly štěstí, že volby přišly v době, kdy hospodářský cyklus, jenž je takřka nezávislý na centrálních, natož pak krajských vládách, se blížil svému vrcholu. Mnozí voliči tak jejich „zásluhám" uvěřili.

A za třetí: Třeba v Pardubickém kraji nejmenovaná velká strana varovala před „privatizací zdravotnictví a krajských nemocnic". Ve svém letáku dodala, že nedovolí hazardovat s lidským zdravím s tím, že „jen kraje" pod vedením této strany „udrží kvalitní a dostupnou zdravotní péči".

Uff. Už jsem se lekl, že někdo hrozí prodat krajské nemocnice nějakému soukromníkovi. Přitom žádný takový plán konkurenční strany neměly.

Krajským volbám už tradičně totiž chybí jasná, krajská témata, jejichž řešení jsou skutečně v rukou vedení hejtmanství. Takže kampaně bývají o celostátních problémech a volby samotné pak neoficiálním průzkumem před parlamentními volbami.

S vlastními úspěchy krajů to totiž bývá často na pováženou. Třeba hradecký kraj za celé čtyři roky nedokázal dovést do úspěšné realizace slibovanou modernizaci náchodské nemocnice, ačkoliv byla prioritou celého čtyřletého funkčního období.