Tam sčítání hlasů probíhalo nejdéle v republice, déle než 16 hodin. Výsledky ze zdejšího jediného okrsku byly známé až druhý den po šesté hodině ráno. Právě délka sčítání, provázející zmatky a pochybení volebních komisařů při hlasování i při následujícím sčítání byly důvodem dvou stížností zdejších občanů. Soud sice určitá pochybení při volbách i při sčítání uznal, nicméně ta prý nemohla ovlivnit celkový výsledek voleb. „Nebylo možno nevidět, že návrhy byly založeny na pouhých domněnkách, které se navrhovatelkám nepodařilo zkonkrétnit ani při jednání soudu," píše se v patnáctistránkovém usnesení soudu.

Verdikt je stejně jako v případě všech ostatních volebních stížností pravomocný, nelze proti němu podat kasační stížnost.