„O zařízení pro energetické využití odpadů (ZEVO) uvažujeme jako o případném doplňku k připravovanému přechodu dvou dosluhujících kotlů na nové plynové. V případě ZEVO i plynu samozřejmě počítáme s technologií dle BAT (Best Available Techniques/nejvyspělejší dostupné technologie). Společnost tak nejen zefektivní provoz, ale přispěje tak i významně ke zlepšení kvality ovzduší v kraji. Ale zda bude ZEVO v Opatovicích v budoucnu opravdu stát, závisí především na poptávce z krajů, měst a obcí a jejich nastavených strategiích odpadového hospodářství,“ uvedla mluvčí elektrárny Hana Počtová.

Ale právě spalovna odpadů nemá v přilehlých obcích léta na růžích ustláno. Například v Opatovicích nad Labem jsou stále platné výsledky referenda z roku 2006, kdy se při čtyřiapadesátiprocentní účasti vyslovilo proti 92 procent respondentů. Podle místního starosty Pavla Kohouta však možná nastal čas udělat referendum nové.

„S ohledem na současnou problematiku s odpadovým hospodářstvím, které je v našem státě nyní v krizi, jsme si vědomi, že podobná zařízení budou potřeba. Otázka však je, jaké odpady by se spalovaly,“ nastínil opatovický starosta, který je příznivcem maximální recyklace a separace. „Ta by měla být v co nejširší míře. Nejsem zastáncem toho, aby se hromadně skládkovalo, ale aby se již nevytříditelný odpad dal dále využít, například energeticky,“ dodal.

V případě spalovny v blízkosti obce pak Kohout také čeká na vyjádření obou krajů – Pardubického a Královéhradeckého. Kromě toho čeká i na další výstupy z jednání s elektrárnou. Ty by podle něj mohly naznačit, zda se opatovičtí zastupitelé rozhodnou znovu o spalovně vyhlásit referendum.

„Otázek k řešení je dost. Případnou revokaci referenda z roku 2006 by mohlo umožnit další referendum. Elektrárna však musí přijít nejenom s vyhovujícím technologickým řešením, ale také by měla mít jasno, zda bude její koncepce zapadat do odpadového hospodářství krajů,“ vysvětlil Kohout.

Přísnější limity

Obdobný názor má i starosta Vysoké nad Labem Jiří Horák, který v roce 2006 sám proti výstavbě zařízení brojil s transparentem před úřadem v Opatovicích. „Je fakt, že spalování odpadů je jedna z možností. Před čtrnácti lety jsme demonstrovali proti roštové spalovně, což již tehdy byla zastaralá technologie. Od té doby technika pokročila a jsou mnohem přísnější emisní i jiné limity. Takže jsem zvědav, s čím investor přijde. Až budeme mít konkrétní projekt na stole, pak se k němu vyjádříme,“ uvedl.