„Děti musí vidět, co je učíme. Pak je všechno víc baví. Myslím, že vývoj průmyslu i společnosti půjde v příštích letech právě cestou robotiky, což se projevuje už nyní,“ řekl ředitel Střední školy informatiky a služeb ze Dvora Králové Petr Vojtěch. „Polytechnická učebna nám pomůže udržet technickou výuku na té nejvyšší úrovni,“ dodal Vojtěch.

Zbrusu nová učebna má nabídnout specializované stavebnice, které imitují velké stroje, ale i atraktivní prvky z oblasti robotiky. Škola už nyní disponuje také specializovaným softwarem nebo 3D tiskárnou.

„Partneři, kterým nemusí být pouze Karsit, budou promlouvat do učebního plánu. Přizpůsobíme ho tomu, co potřebují firmy pro své zaměstnance,“ vysvětlil ředitel Střední školy informatiky a služeb Petr Vojtěch.

Právě v tamní škole má specializovaná učebna vzniknout už během nadcházejících dvou let. Prostředky na vybavení chtějí partneři získat například skrz Místní akční skupinu Královédvorsko.

„Polytechnická učebna může být důležitým projektem, který pomůže vracet žáky k technickým oborům, což je trendem. Věřím, že nalezneme podporu i u zřizovatelů škol,“ řekl Jan Machek, předseda MAS Královédvorsko.

Karsit v současnosti plánuje stavbu továrny v jedné z královédvorských průmyslových zón. „Chceme ve městě působit stavbou, ale pomáhat i jinak,“ řekl Jan Kříž, ředitel budoucího závodu Karsit ve Dvoře Králové. „Do projektu bychom přinesli nějaké stroje. Nabídneme i přednášky, praxi nebo exkurze do výroby,“ dodal Jan Kříž.

Automobilka má do specializované třídy dodat například vybavení, které vyřadí ze svého robotického pracoviště. Vznik učebny už podpořil také ředitel Radan Černý ze Základní školy 5. května Dvoře Králové nad Labem.