Celkem 302 milionů korun. Tolik už podle Nejvyššího kontrolního úřadu stála příprava jezu u Přelouče na budoucí splavnění Labe až do Pardubic.

Přitom se ještě vůbec nekoplo do země. A jen tak se asi se stavbou nezačne.

Nicméně v poslední době tento projekt, jež je součástí labskovltavské vodní cesty, opět nabírá na síle. V polovině července se kvůli celé akci, jež byla dlouho u ledu, sešel primátor Pardubic Martin Charvát s šéfem Ředitelství vodních cest ČR Lubomírem Fojtů.

„Je to pro nás jeden z prioritních projektů chceme dál o splavnění Labe jednat. Od pana ředitele Fojtů jsem dostal informace, v jakém stupni rozpracovanosti jsou projekty v Děčíně a Přelouči. Aby celá věc dostala ještě větší váhu, chci do konce srpna ještě vyvolat jednání s ministrem dopravy,“ nechal se slyšet primátor Pardubic Martin Charvát. …2 Splavnění Labe do Pardubic?

Na tahu je stát

Podle primátora právě červencovou schůzkou odstartovala další kola jednání, jež by měla konečně vyústit k léta proklamovanému zájmu nejen státu a Pardubic.

Svůj zájem má na stavbě i sousední Hradec Králové.

„Zatímco stát, potažmo Ředitelství vodních cest, chce na koridor mezi Přeloučí a Pardubicemi velké lodě, my chceme jít i cestou malých rekreačních plavidel. Ty by mohly v budoucnu plout právě až do Hradce Králové. Paralelně tak řešíme nejenom koncept splavnění Labe od Přelouče, ale právě i rekreační plavbu,“ dodal první muž pardubické radnice.

Problémová kotviště

Podle Charváta by měla další jednání upravit i současně problematickou plavbu v samotném městě. „Naším problémem je, že nám tu začíná narůstat počet lodí, které ve městě kotví. Nemáme však žádný ochranný přístav,“ informoval o další větvi vyjednávání pardubický primátor a dodal, že kvůli tomuto problému jsou na stole dvě studie, kde by ochranný přístav mohl v Pardubicích vyrůst.

Jedna je z dílny magistrátu, druhá vznikla na Ředitelství vodních cest.

Samotné ministerstvo dopravy zatím schůzku nepotvrdilo.

Nicméně splavnění Labe z Přelouče do Pardubic je nakloněno. „V oblasti vnitrozemské vodní infrastruktury se jedná po plavebním stupni Děčín o druhý nejdůležitější projekt na řece Labi, jehož cílem je dosáhnout požadovaných parametrů vnitrozemské vodní cesty zařazené do Transevropské dopravní sítě. Tento plavební stupeň umožní plnohodnotné splavnění až do Pardubic. Je to tedy velmi významný projekt,“ uvedla mluvčí ministerstva dopravy Lenka Rezková.

A v jaké fází je příprava splavnění Labe nyní?

„V současné době se připravují podklady pro proces posouzení vlivu na životní prostředí SEA, který by měl být následován procesem EIA,“ informovala Rezková s tím, že jsou navržena a vyhodnocena různá technická řešení splavnění, jejichž cílem je najít variantu, která bude minimalizovat zásah do přírodně cenných oblastí, zejména do plánované Evropsky významné lokality Louky u Přelouče.