Nově se nápad oprášil v roce 2011, kdy byl zpracován Generel území chráněných pro akumulaci povrchových vod, obsahující seznam 65 územně chráněných lokalit, kde by mohly být nádrže vybudovány. Nádrž Pěčín je v Generelu uvedena ve variantě s hrází na Zdobnici nad soutokem s Říčkou, a to jako primárně vodárenská nádrž pro zásobování východočeské vodárenské soustavy.

V roce 2015 vyšlo ministerstvo zemědělství s tím, že zahájilo realizaci vodního díla Pěčín zpracováním studie proveditelnosti. A zároveň s návrhem na budování stavby se s velkou intenzitou rozjely i oponentní návrhy a sílily hlasy nesouhlasící se stavbou. A to nejen z obcí, které by měly být nádrží dotčeny přímo, ale i ze spolků.

Spolek Hamernice hledá jiné cesty, jak zajistit dost vody

Nesouhlas dávají najevo spolky a organizace zaměřené na ekologii a ochranu životního prostředí mimo region. Ačkoliv dílo nese ve svém názvu jméno Pěčína, tak téhle obce se fakticky stavba samotné nádrže dotýkat nebude. „Obec ve svém územním plánu se stavbou nádrže nepočítá. I když by se nás v případě realizace dotkly doplňkové stavby, komunikace a podobně," říká starosta Pěčína Miroslav Petr.

Zároveň si myslí, že nebyly dostatečně vyhodnoceny všechny možnosti, jak dostatek vody do budoucna zajistit. Podobný názor má i starosta Rokytnice v Orlických horách Petr Hudousek, jejíhož katastrálního území by se stavba dotkla. „Naším hlavním cílem v současnosti je jednat s Krajským úřadem v Hradci Králové, aby další jednání s Povodím Labe vedl on a případně se podílel na zadání oponentní studie, která by nabídla i jiná řešení šetrnější k tomuto území, než je navrhovaná nádrž. To podle nás není práce pro jednotlivé malé obce, ale právě pro kraj." To potvrzuje i iniciátor tohoto kroku Michal Kincl ze Spolku Údolí Hamernice.

„Máme instituci, která fundovanou studii je schopna zpracovat, ale bude to stát půl milionu, které musíme sehnat."