Součástí více než miliardové investice Ředitelství silnic a dálnic ČR je i přeložka silnice I/16, která je plánována do jižního okraje památkového ochranného pásma vesnické památkové zóny Studeňany. Výška mimoúrovňové křižovatky je důvodem současného sporu.

„Památková péče nerozporuje umístění přeložky, avšak její výškové nastavení, které v jednom úseku vystupuje nad úroveň terénu v součtu až o 8 až 9 metrů. Jakkoliv je to asi 1,4 kilometrů od Studeňan, jedná se o stavbu na pohledovém horizontu a došli jsme k závěru, že takto vysoká stavba prostřední památkové zóny Studeňany poškodí,“ argumentuje ředitel památkového úřadu v Josefově Jiří Balský .

Podle informací Balského zpracovatel projektové dokumentace v roce 2017 obdržel upozornění na existenci zmíněného památkového ochranného pásma Studeňan.

„Přesto jsme dokumentaci obdrželi k posouzení až po jejím dokončení a v průběhu jejího zpracování neproběhla ani jedna konzultace s památkovou péčí. Proto jsme na ni reagovali až nyní,“ zdůvodňuje Balský postoj ochránců památek.

„Stanovisko památkářů mě docela překvapilo. Bylo na poslední chvíli, ale na druhou stranu jsme na okraji památkové zóny. Ta stávající silnice ještě v zóně není a my se od ní odchylujeme pár desítek metrů,“ říká za investora, kterým je Ředitelství silnic a dálnic ČR, Petr Hušek.

ŘSD bude postupovat podle správního řádu. Přeložka je zanesena v územním plánu a do památkové zóny Studeňan zasahuje jen malým úsekem. Stavební úřad v Jičíně ještě nevydal rozhodnutí o ukončení územního řízení. „Pokud bude rozhodnutí negativní, tak se proti němu budeme odvolávat. Rádi bychom to vše urychlili,“ reaguje Hušek. Obchvat Úlibic má především ulevit obci od dopravy. Starosta Michal Kovář se obává, že současný spor stavbu zbytečně oddálí.