Organizaci, jejímž zřizovatelem je město Trutnov a patří do sítě sociálních služeb Královéhradeckého kraje, umožní rozšířit servis. Nově se bude týkat osob s těžkým a hlubokým mentálním postižením a kombinovaným postižením starších 18 let a osob starších 55 let se zdravotním postižením, chronickým onemocněním, stařeckou demencí a osob se sníženými schopnostmi z důvodu věku. Do této doby stacionář pečoval o klienty s lehkým a středně těžkým mentálním postižením, tělesným postižením a kombinovaným postižením.

„Je to největší změna za dobu existence stacionáře a posun dopředu v nabízených službách pro osoby, které se už nedokážou o sebe tolik postarat,“ uvedla ředitelka Stacionáře mezi mosty Renata Bezděková. Prostory najdou v komplexu dvou budov v Náchodské ulici za fotbalovým stadionem v Trutnově, sloužícím dříve jako mateřská škola či Riaps, který se rekonstrukcí spojil v jedno centrum. Stacionář dosud využíval jednu budovu, do které se nastěhoval v roce 2005 z tehdejší střední podnikatelské školy v Polské ulici.

„Úroveň společnosti se pozná podle toho, jak se umí postarat o nejslabší členy,“ připomněl starosta Trutnova Ivan Adamec. Stacionář nově nabídne možnost denního pobytu pro seniory nad 65 let z Trutnova a okolí. „Stacionář není domov důchodců. Cílem je pomoci rodinám, které doma mají seniora a jsou zaměstnaní. Ve stacionáři může přes den jejich rodinný příslušník aktivně trávit svůj čas. Pro seniory to bude znamenat výrazné zkvalitnění jejich života,“ řekl starosta. „Stacionář nabízí klientům bezpečný a příjemný pobyt v prostředí, které je přizpůsobeno jejich potřebám. Jedná se o službu na dobu, kdy se o své blízké nemůže postarat rodina, cítí se osaměle nebo potřebují zajistit pomoc a podporu jiné osoby,“ doplnila ředitelka Renata Bezděková.

„Trutnov je špičkou v tom, jak se k sociálním službám staví. Je velice zřetelná odpovědnost trutnovské radnice za sociální služby ve městě,“ vyzdvihl přínos města náměstek hejtmana Královéhradeckého kraje Vladimír Derner. Náklady na přebudování stacionáře dosáhly 6,5 milionu korun, 90 procent pokryla evropská dotace. Zbývající část doplatilo město Trutnov. „Velmi si vážím, že představitelé města se starají o lidi, kteří to nemají v životě jednoduché, nebylo jim dopřáno zdraví a možnost žít běžný normální život,“ ocenila ředitelka trutnovského stacionáře.

Zařízení bylo založené v roce 1991 z iniciativy rodičů, jejichž děti ukončily školní docházku, tehdy zvláštní školu, a nebyly schopné se zapojit do pracovního procesu. Začínalo s osmi klienty v budově dnešní Masarykovy polikliniky. Nejprve ve spojení s Ústavem sociální péče Markoušovice, od roku 1996 pod křídly hajnického ústavu v sídle někdejší podnikatelské školy na Polské. Od roku 2003 je příspěvkovou organizací města Trutnov.

ODDĚLENÍ A
osoby starší 18 let s mentálním postižením lehkého a středně těžkého stupně, s tělesným postižením a kombinovaným postižením

ODDĚLENÍ B
osoby s těžkým a hlubokým mentálním postižením a kombinovaným postižením starší 18 let

ODDĚLENÍ C
osoby starší 55 let se zdravotním postižením (chronickým duševním onemocněním, různými typy demencí, Alzheimerovou chorobou) a osoby se stařeckou demencí, se sníženými schopnostmi z důvodu věku a senioři od 65 let z Trutnova a okolí