Stěžejním důvodem investice za téměř devět milionů byla absence zázemí pro dobrovolné hasiče.

Zdejší jednotka JPO III je součástí Integrovaného záchranného systému a úzce spolupracuje s ostatními včetně profesionálních hasičů z Nové Paky.

Po zásazích a příjezdu na základnu hasičské zbrojnice se hasiči neměli kde převléknout, chyběly umývárny se sprchami a standardními toaletami. Osobní hygienu tak prováděli až po příchodu domů. „V jednadvacátém století je tento stav doslova raritou, a tak jednotka dlouhodobě volala po změně podmínek,“ zdůvodňuje místostarosta Josef Dlabola priority záměru.

Navíc dvoutisícová obec po uzavření místní sokolovny neměla osmnáct let prostory k pořádání větších kulturních akcí. Vše se odehrávalo v zasedací místnosti úřadu, případně tělocvičně školy nebo v kulturních domech v přilehlých obcích.

Nové prostory

V nové jednopodlažní budově se nachází sociální zázemí pro výjezdní jednotku hasičů včetně šaten a spolkové místnosti. Dále pak nový víceúčelový sál pro 120 hostů s kuchyňkou, který bude využíván k pořádání kulturních, společenských i sportovních akcí, případně jako prostor v případě krizových situací nebo pro shromažďování materiální pomoci.

Stavba byla zahájena v červnu 2018, loňského října bylo dílo předáno obci. Původní projekt přitom v průběhu výstavby doznal několika dílčích změn (zvětšení šatny a vstupního zádveří přístavby, změna podlahové krytiny v hlavním sálu, zhotovení kazetových stropů ve většině místností atd.).

Jak upozornil starosta obce Jan Herber, v blízkém časovém horizontu bude nutné kompletně rekonstruovat hlavní budovu úřadu včetně zajištění její bezbariérovosti, a tak byly nové prostory přizpůsobeny tak, aby je mohli přechodně využít i úředníci. Jedná se především o dimenzování svítidel, počtu elektrických zásuvek, rozvodů datové sítě, stropních podhledů a podlahových krytin.

Na slavnostní otevření přístavby zavítalo zhruba 250 místních. „Zájem veřejnosti nás mile překvapil,“ zmiňuje starosta. Obec akci zainvestovala ze svého rozpočtu.