Ladislav Šimerda je ředitelem Správy lesů, které patří Kristině Colloredo-Mansfeldové v Opočně a Dobříši. Na lesnické akademii v Trutnově studoval, pak učil a teď tam jezdí k maturitám jako člen zkušební komise.

„Jsem velice šťastný, když jsem pozvaný k maturitám do Trutnova. Takový úkol vděčně přijímám. Vidím kvalitu budoucích lesníků a jejich připravenost pro praxi. Je to nádherná zpětná vazba. Je patrné i na složení zkušební komise, ve které se objevují i ředitelé Lesů ČR, jaký to má význam," řekl v průběhu praktických zkoušek a neskrýval spokojenost se znalostmi studentů. „Je to náš úkol, nepřipustit nižší úroveň, držet vysokou kvalitu a věhlas lesnické akademie v Trutnově, který je v republice i Evropy značný," zdůraznil Šimerda.

Jak přiznal, účasti u maturitních zkoušek využívá k vytipování nových adeptů pro práci na lesním panství šlechtického rodu Colloredo-Mansfeldů. „Ze zaměstnanců tam je 70 procent absolventů lesnické školy v Trutnově, to už je taková trutnovská dynastie," pousmál se. Koneckonců, jeho nadřízený, syn 76leté hraběnky Kristiny, hrabě Leonard Colloredo-Mansfeld, vystudoval lesnickou školu v rakouském Bruck an der Mur. Tu pojí partnerství s trutnovskou školou.

Zkušený lesník má o spolupráci se šlechtickým rodem jen slova uznání. „Chovají se jako normální lidé, obzvláště u starší generace je patrná velká úcta k lidem, kteří pro ně pracují, ať jsou na jakémkoliv stupni pracovního zařazení," pravil Ladislav Šimerda a ještě přiblížil svoje pracovní uplatnění: „Je to velmi široký záběr. Někdy jsem asistentem paní hraběnky, někdy je to práce všeho druhu v lese. Je s ní vynikající spolupráce. Zná sedm světových jazyků. Má trvalé bydliště v Opočně, bydlí vedle naší lesní správy."

Jako blízký spolupracovník hraběnky dobře zná problematickou situaci s restitucí zámku, kvůli které se vedou spory již 26 let. „Proces o jeho navrácení provází dlouhé peripetie a byl znovu obnoven. Zámek byl přitom jejich rodinným majetkem, stejně jako všechny sbírky a mobiliář, které byly postupně utvářeny generacemi jejich rodu, jež ho tam přinášely," řekl Šimerda.

Ústavní stížnost kvůli zámku
Podle našich aktuálních informací Kristina Colloredo-Mansfeldová, dědička opočenského zámku, podala v průběhu května ústavní stížnost ve věci restituce nemovitého majetku. Její dovolání proti pravomocnému rozsudku, který památku v dubnu 2016 přiřkl státu, odmítl letos v únoru Nejvyšší soud. Zámek její rodině zabavili nejprve nacisté a následně si ho ponechali komunisté. Rod Colloredů (později Colloredové z Wallsee a Colloredo-Mannsfeldové) získal opočenské panství do dědičného držení 30. srpna 1636 za 51 456 rýnských zlatých od císaře.