„Je mi velkou ctí předávat již šestým rokem ocenění členům integrovaného záchranného systému, kteří v rámci výkonu svého povolání denně prokazují vysokou míru profesionality a především lidský přístup k řešení těch nejrůznějších situací. Za jejich obětavou práci, které si nesmírně vážím, jim patří upřímné poděkování od nás všech, protože to není samozřejmost,“ uvedl starosta Jan Birke k oceněným policistům, záchranářům i hasičům.

Ocenění převzali Radek Bohuslav, vedoucí Územního odboru Policie ČR v Náchodě, a Martin Kříž, vedoucí Obvodního oddělení PČR v Náchodě. Za Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje - územní odbor Náchod to byli Pavel Kohl, velitel družstva stanice Náchod, a Josef Hanek, koordinátor metodik oddělení ochrany obyvatelstva a krizového řízení. Oceněná byla také zdravotnická záchranářka Jaroslava Gebrtová a řidič krajské zdravotnické záchranné služby Jiří Hornych. Poděkování patřilo i Milanu Kliglovi, členu jednotky SDH Náchod a aktivnímu členu SDH Běloves. Druhou oceněnou ženou byla strážnice Zuzana Bečáková.

Finalistky soutěže Batist Nej sestřička 2019 vzdaly hold Mistru Karlu Gottovi.
Zdravotní sestřičky přijely soutěžit, vzpomenuly i na Karla Gotta