Nad termínem plánované opravy části mezinárodní komunikace, která spojuje východní Čechy se sousedním Polskem, ještě nedávno visely otazníky. Práce na průtahu Náchoda měly začít 18. března, ale dvě obce nesouhlasily s objízdnou trasou. Jejich připomínky a návrhy se projednávaly na krajském úřadu (nyní se již ví, že práce začnou v pondělí 27. března - pozn. red.).

Starostové obcí Horní Radechová a Kocbeře si stěžovali především na velmi hustý celodenní provoz aut a zejména kamionů, zvýšené riziko při přecházení silnic, poničené komunikace i popraskané zdi domů kvůli průjezdu těžkých kamionů. Požadovali také kratší termín dokončení stavby.

Starosta Horní Radechové Jiří Seidl přiznal, že jeho pocity ze schůzky jsou poměrně negativní. „Všechny mé návrhy byly zamítnuty a bylo mi řečeno, že vlastně náš souhlas nepotřebují a že je to jejich dobrá vůle, když s námi jednají," posteskl si a dodal: „Výsledkem jednání bude rozhodnutí krajského úřadu. Pravděpodobně bude vydán souhlas s objízdnou trasou i přes naše nesouhlasné stanovisko. Dalším naším krokem proto bude odvolání proti tomuto rozhodnutí," sdělil nedávno odhodlaně Jiří Seidl.

Také starostka obce Kocbeře Eva Rezková přednesla na jednání důvody, proč s objížďkou nesouhlasí. „Tím hlavním důvodem bylo podání pozdní žádosti o vyjádření včetně nekompletních podkladů zhotovitelem a důraz na zajištění bezpečnosti v souvislosti s nárůstem nákladní dopravy v obci po velice dlouhou dobu - osm měsíců," vysvětlila starostka a doplnila: „V principu si myslíme, že by obce měly být informovány s předstihem, abychom mohli vzhledem ke znalosti místní situace upozornit na případná rizika."

Podle Rezkové byl v průběhu schůzky obcím kromě několika technických opatření přislíben zvýšený dohled Policie ČR po celé délce objízdné trasy.

Situaci komentovala i mluvčí hejtmanství Martina Götzová. „Snažíme se v tuto chvíli vypořádat s připomínkami dotčených obcí. Kdy by mohly opravy průtahu Náchoda přesně začít, to nemohu v tuto chvíli předjímat," zakončila začátkem týdne.