Jako prostřený stůl jsou pro vydry, které žijí v podhůří Orlických hor, tamní rybníky. Rybáři počítají škody ročně na statisíce. Problém je začal pálit před pěti lety, od té doby se populace vyder zvyšuje.

Dříve silně ohrožený živočich se nyní díky skvělým podmínkám, které způsobilo zlepšení životního prostředí a vyšší ochrana, mohutně rozmnožuje. Václav Kalenda, vedoucí správy Kolowratského rybářství, uvedl, že vydry potkává takřka denně. „Odhaduji jejich počet na našich rybnících minimálně na dvacet kusů," uvedl. Během letošní zimy napadl po několikaleté přestávce sníh, a tak bylo možné najít na mnoha místech podél Zlatého potoka příznaky přítomnosti vyder. Nejčastěji bylo možné vidět ve sněhu vyšlapané stopy nebo vyválená místa. Občas se dal najít i zbytek z vydří hostiny v podobě nesežraných ryb nebo typického trusu, který obsahuje velké množství šupinek a rybích kostí," popsal.

Například u opočenského rybníku Broumar se vyskytují minimálně dvě dospělé vydry s mládětem.

„A občas také jeden samec, který spíše oblastí kolem Opočna prochází," doplnil Kalenda.

Orlické hory
Vydry žijí i přímo v Orlických horách. Díky silnější zimně se podařilo spočítat, že v místní chráněné krajinné oblasti žije minimálně šest dospělých zvířat a dvě mláďata.

Počet zjištěných vyder odpovídá hustotám vyder v prostředí horských pstruhových toků. Počty vyder se zdají být v Orlických horách stabilní.

Sežere až půl tuny ryb

První vydry se kolem Opočna začaly vyskytovat zhruba kolem roku 2008 a v současné době se zde vyskytuje celoročně několik jedinců.

V oblasti pod Orlickými horami začíná být vyšší populace vyder palčivým problémem. „Když se vydra dostane k rybníku plnému ryb, doslova ho vyžere. Nemá důvod přesouvat se jinam," vysvětluje zoolog Václav Pavel. Jediné zvíře pak může ročně sežrat až půl tuny ryb.

Vydry však nepáchají škody jen na kolowratských rybnících, problémy s nimi mají i mnohem menší hospodáři nebo majitelé zahradních jezírek.

I ty totiž vydry často pustoší. „Vím, že jsou lidé naštvaní. Pomohlo by například zjednodušení proplácení náhrad, protože takoví lidé se nedomůžou ničeho. Mají například škodu dva tisíce a dva tisíce zaplatí za posudky," poznamenává Kalenda.

O vydře
Nejnebezpečnějším nepřítelem vydry je člověk. Během 20. století byl v zaznamenán až drastický pokles volně žijících vyder.

Vydra je v Česku zvláště chráněna jako silně ohrožený druh a ochrana se vztahuje i na její biotop. Mimo jiné je zakázán i její chov v zajetí a prodej.

Jako příčina smrti se v poslední době nejčastěji objevuje zabití dopravními prostředky a pytláctví, neboť druh je v konfliktu se zájmem rybářů.

Odškodnění je problém

Lidé a hospodáři, kterým vydry způsobily škodu, mohou žádat o odškodnění. Jenže získat ho, není jednoduché. Potřeba je prokázat, že se vydra v místě vyskytuje, nechat vytvořit a zaplatit odborný posudek, prokázat výši škody. „Vydra do přírody patří, ale nemělo by to překračovat únosnou mez," podotkl Kalenda.

S jeho slovy souhlasí i zoolog Václav Pavel. Podle něj by měla společnost uvažovat jiným způsobem než dosud. Je několik variant – vydry vybíjet, zabezpečit rybníky tak, aby je nemohly pustošit, či zjednodušit proplácení odškodnění. „Společnost si musí určit, co chce a nastavit jasná pravidla. Vrací se vydry, ale i vlci, pokud chceme pěknou a bohatou přírodu, musíme zajistit, aby na to nedopláceli hospodáři," nechal se slyšet.