Nad silnicí druhé třídy před obcí Stav se naklánějí listnáče už pátým rokem. Lidé na hrozbu už několikrát upozornili, oslovili i starostu obce. Lesní porost zde zasahuje k silnici a jak se ukázalo, je v majetku Lesů České republiky.

Kdo problém vyřeší?

Obrátili jsme se přímo na Lesy ČR. Dostalo se nám poučení, že laici zřejmě těžko odhadnou, kdo je správcem té které silnice a komu patří stromy podél ní. Proto by se měli obrátit na konkrétní obecní úřad.

Jiří Brandejs, ředitel společnosti Údržba silnic Královéhradeckého kraje vysvětluje, že správcem krajských silnic II. a III. tříd je Správa silnic Královéhradeckého kraje. Do jejich kompetence patří i zeleň.

Obracíme se tedy na patřičného inspektora. Ani tady se nám nedostává jednoznačné odpovědi. „Je to opravdu sporné. Ke stromům kolem silnice se hlásíme, v lesních úsecích je to ale sporné. Vytyčovat hranice, kam až je silniční pozemek? To nevím, kdo by to platil,“ krčí rameny.

Stromy by mohly prasknout

Na cestě ke Stavu jsou stromy označené. Poslední institucí, na kterou se obracíme, je revírník Jan Hrnčíř.

„O té situaci vím. Chtěl jsem zde těžit už před pěti lety, ale bohužel neřešíme úmyslnou těžbu, ale jen nahodilou. Napište žádost na lesní správu,“ radí.

Podle revírníka se stromy nenaklání, ale mohou prý prasknout. Kácení se řeší tehdy, když jsou stromy poškozené. Naši písemnou žádost ale posoudí a o případném vytěžení rozhodne správce.

Starosti má i starostka Pecky Hana Štěrbová. Jako nebezpečný úsek vnímá cestu z Bělé na Bělohrad a na Novou Paku před Štikovem.