První viditelný krok k vyřešení stupňujícího se problému s dopravou a parkováním dělá v těchto dnech krkonošské horské středisko.

Minulé pondělí město předalo zhotovitelům plochu u čerpací stanice, která se v první polovině roku 2020 promění v klíčový dopravní uzel Pece pod Sněžkou. Dopravní terminál bude sloužit jako autobusové nádraží a parkovací dům. Objekt bude mít tři nadzemní a dvě podzemní patra. Tento týden začíná stavební cvrkot navážením vybavení staveniště. „Příští týden zahájíme stavební práce. Začínat budeme zemními pracemi ve svahu. Protože stavba zasahuje do svahu, musíme vytrhat pařezy,“ upřesnil Jan Zavrtálek, ředitel divize pozemních staveb pardubické společnosti Chládek a Tintěra, která realizuje zakázku ve sdružení s firmou BAK.

Dopravní terminál v Peci pod Sněžkou vznikne na ploše u čerpací stanice, dosud využívané jako parkoviště. Během prázdnin ještě zůstane její část k dispozici pro parkování návštěvníkům hor, stavba bude provizorně oddělena plotem. „Stavba bude probíhat od čerpací stanice směrem dolů, kde odtěžíme zeminu. Půjde o klasický monolitový parkovací dům,“ uvedl Jan Zavrtálek. Nad zemí vyroste do zhruba patnáctimetrové výšky, pod zemí vznikne osmimetrová prohlubeň. Nezvyklou podobu bude mít fasáda, opláštěná textilním materiálem. První patro, postavené na úrovni silnice, bude patřit autobusové dopravě s odstavným stáním pro autobusy, ostatní čtyři patra budou sloužit pro parkování osobních aut.

„Pec je dopravně přetížená. I proto musíme dbát na rozvoj infrastruktury. Město je na něj nachystané,“ řekl starosta Pece pod Sněžkou Alan Tomášek. „Připravovali jsme projekty a finance tak, abychom mohli spustit velké investiční akce. Dopravní terminál v Peci, následně parkovací dům ve Velké Úpě, zvýšení kapacity na dalších dvou parkovacích místech. Tyto stavby přinesou až 900 parkovacích míst pod střechou,“ vypočítal. Přímé investice se budou pohybovat kolem půl miliardy. „Budeme je kombinovat z vlastních zdrojů, dotací a bankovního úvěru. Za velkou výhodu považuji, že nemáme žádné závazky a disponujeme prostředky, které nám umožňují projekty financovat a spolufinancovat,“ konstatoval starosta. Lanovka, sjezdovky, parkoviště, klíčové pozemky v Peci zůstávají ve vlastnictví města. „To je naprosto klíčové, abychom dokázali vydělat peníze. Proto je máme a můžeme investovat v takovém rozsahu,“ dodal.

Investic do parkování bude v Peci víc  Podobně nákladnou investicí Pece pod Sněžkou bude výstavba velkého parkovacího domu ve Velké Úpě naproti dolní stanici lanovky na Portášky, která bude následovat po dokončení dopravního terminálu. V Peci zároveň výrazně zahýbou s prostorem u kapličky, kde přesunou silnici na levou stranu, odkloní centrální parkoviště na vedlejší parkovací plochu, zastřeší jej a přidají patro. Na hlavní cestě směřující k lanovce na Sněžku vybudují prostor plný zeleně.