I letos totiž bude Královéhradecký kraj oceňovat nejlepší stavby v regionu v soutěži, kterou vypsal společně s Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, Českým svazem stavebních inženýrů a Svazem podnikatelů ve stavebnictví v ČR Hradec Králové. „Odborná komise složená z architektů a stavařů bude v průběhu září přihlášené stavby objíždět a hodnotit. Vyhodnocení budeme znát během října," uvedl Imrich Dioszegi, mluvčí Královéhradeckého kraje.

Soutěž kraj vypsal ve třech kategoriích: rodinné domy, průmyslové a zemědělské stavby a objekty občanské vybavenosti. Přihlášené jsou nakonec pouze stavby právě v poslední kategorii. Tedy ty, které slouží veřejnosti. O prvenství a mosaznou tabulku s nápisem Stavba roku 2012 bojuje celkem jedenáct staveb.

Rekonstrukce hradeb

Léta zpustošené území mezi  schodištěm Bono Publico a Gočárovým schodištěm se loni na podzim dočkalo slavnostního otevření po náročných opravách. Celkové náklady na rekonstrukci jižních teras činily více než 54 milionů korun, přičemž část prostředků poskytne Evropská unie. Terasovitý areál s odpočinkovými zónami a mnoha vodními prvky  je otevřen od března až do konce listopadu denně mezi sedmou a jedenadvacátou hodinou.

Bydleli zde kněží

Další soutěžní hradeckou stavbou je Boromeum residence v centru metropole. Stavba je zapsaná v seznamu kulturních památek. Původně v Boromeu bydleli studenti kněžského semináře. Později v budově sídlila C.K. pošta. Dá se říci, že dům bez řádné údržby přežil jen díky své původní masivní konstrukci.

Hala pro studenty

Ve Skladištní oblasti  vznikla rekonstrukcí stávajícího objektu jednolodní haly se zděným přístavkem nová budova. Záměrem bylo vytvořit jednotný, architektonicky uzavřený celek s odbornými učebnami, dílnami a patřičným zázemím společně se sousední budovou čp. 1098, kde jsou umístěné opravárenské dílny a je ve vlastnictví Středního odborného učiliště a Střední odborné školy, Vocelova, Hradec Králové.

Stadion neruší

Nadčasová hala zimního stadionu v Jičíně podle tvůrců návrhu připomíná obrácenou loď a svými oblými tvary je přizpůsobená přírodnímu charakteru lokality. Stavba tak neohrožuje pohledově cenné panorama historického centra města, avšak plně zapadá do místní lokality s výrazným prvkem hráze rybníka Kníže.

Hlavně pro zdraví

Centrum integrovaných služeb ve Stěžerách se slavnostně otevřelo loni v červnu. Náklady se vyšplhaly na třicet milionů korun. Místní uvnitř mohou využít pět lékařských ordinací, knihovnu a masérské služby.

Panely musí pryč

Objekt Střední odborné školy a středního odborného učiliště Vocelova byl postaven v technologii kombinace boletických panelů a zděné konstrukce. Nový projekt řeší zateplení obvodového pláště – kontaktní zateplovací systém zděných konstrukcí a výměna boletických panelů.

Nové pokoje i terasy

Přístavba ubytovacího objektu Domova důchodců Černožice řeší úbytek lůžek v původním domu. Nově přibylo 28 dvoulůžkových pokojů s terasami. Obyvatelé se také dočkali nových společenských a zájmových prostor pro relaxaci, čímž bylo dosaženo požadované úrovně standardů sociálních služeb.

Zimní zahrady potěší

Další domov důchodců vyrostl tentokrát v Albrechticích nad Orlicí. Tři dvoupodlažní objekty se stanou domovem pro 24 seniorů trpící Alzheimerovou chorobou. Jednotlivé budovy jsou vzájemně propojeny spojovacím koridorem tvořícím závětří a zimními zahradami.

Hasiči jsou blíže

Doposud profesionální hasiči v Rychnově nad Kněžnou využívali objekt v blízkosti zámku, který však již stavebně ani technicky nevyhovoval současným požadavkům. Díky jeho poloze v historickém centru města nepřipadala v úvahu jeho rekonstrukce ani rozšíření. Nová požární stanice byla vybudována jako součást průmyslové zóny Solnice – Kvasiny. Tím, že se nová požární stanice nachází v blízkosti silnice číslo 14, dojde k výraznému zkrácení dojezdových časů hasičů.

Pořádají i výstavy

Stavební úpravy dobrušského kina zlepšily akustické vlastnosti sálu a umožní pořádání nejrůznějších představení. Vedle velkého sálu se značně rozšířily možnosti objektu dostavbou malého sálu a chodby, kde je možnost provozovat malou výstavní činnost.

Moderní centrum

Přístavba vývojového centra HST Technologic navazuje na stávající historický objekt konírny bývalého zámeckého areálu v samém centru města Vrchlabí. Nově vybudované administrativní prostory s moderním interiérem, společně s výrobní a vývojovou dílnou, citlivě korespondují z exteriéru jak tvarově, tak materiálově k přilehlým historickým objektům.