Ze zmíněných úskalí se stavbaři museli vypořádat především s havarijním stavem teplovodu a v posledních dnech i s velkou nepřízní počasí. „Přesto práce plynule pokračují dle předem stanoveného harmonogramu," potvrdil stavbyvedoucí Karel Kuter. V kratším úseku v Bělovsi už se chýlí ke konci oprava jedné poloviny vozovky a doprava bude převedena na druhou stranu.

Jiří Řezník