Vedení kraje tak chce bojovat s hrozícím nedostatkem praktických lékařů pro dospělé i pro děti a dorost. Lékaři totiž stárnou a mladí nepřicházejí.

Motivace pro školitele

Podle kraje problém způsobuje nejen malý zájem absolventů lékařských fakult o dráhu praktického lékaře, ale i to, že současní lékaři nejsou motivováni k tomu, aby působili jako školitelé absolventů medicíny.

„Funkce školitele je sice státem finančně podpořena, ale pro praktiky znamená výchova jejich mladých nástupců nejen práci navíc s vlastním vzděláváním a zodpovědnost, ale i výrazný nárůst administrativy a dodatečné náklady," upozornila radní kraje pro oblast zdravotnictví Jana Třešňáková.

Nemocniční stáže jsou nezbytnou součástí specializační přípravy budoucího všeobecného praktického lékaře , která trvá tři až čtyři roky.

Právě poplatek za nemocniční stáž pro praktického lékaře v předatestační přípravě představuje pro jeho školitele výdaj zhruba ve výši 3000 korun měsíčně.

„Trvá-li povinná stáž osmnáct měsíců, znamená nové opatření významnou úsporu celkových nákladů," uvedl předseda dozorčí rady krajského zdravotnického holdingu Pavel Trpák.

Podle radní Jany Třešňákové jde o první aktivitu v podpoře stabilizace lékařů v regionu Královéhradecka.

Problém s praktickými lékaři by mohl eskalovat za deset až patnáct let. Ale už nyní jich citelně ubývá na Broumovsku a v odlehlejších částech Rychnovska.

Rozhodnutí o zrušení poplatků padlo letos v lednu na  jednání zástupců kraje a holdingu se zástupci praktických lékařů.

Lékaři stárnou
Podle Zdravotnické ročenky Královéhradeckého kraje je přes 58 procent všeobecných praktických lékařů v kraji starších 55 let, 17 procent jich je dokonce v důchodovém věku.
Průměrný věk praktických lékařů pro děti a dorost v Královéhradeckém kraji je 56 let a 38 procent jich je ve věkové skupině nad 60 let.
V Pardubickém kraji je situace obdobná: dvě třetiny praktických lékařů jsou starší 50 let, dvanácti z nich je dokonce přes 70 let.

Mladí se zavážou zůstat v kraji

Pardubický kraj řeší podobné problémy. „Ohroženy jsou zejména venkovské obvody, kam se absolventi škol jen zřídkakdy hlásí," řekl náměstek hejtmana Roman Línek. Ani zde nebyl kvůli nízkému ohodnocení o funkci školitele mezi praktickými lékaři příliš velký zájem

Kraj proto jako první v republice vyhlásil grant na podporu mladých lékařů v oborech všeobecné praktické lékařství a praktické lékařství pro děti a dorost. Grant má motivovat školitele. Pobídka činí  48 tisíc korun ročně a část z toho pozvedne nástupní platy absolventů. Školení mladí lékaři však musí podepsat prohlášení, že přednostně nastoupí na volné místo v Pardubickém kraji.