Jednotné přijímací zkoušky na gymnázia a lycea by chtěl zavést Královéhradecký kraj na svých středních školách.

„V současné době kraj uvažuje o jednotné přijímací zkoušce na gymnázia a lycea, na ostatní maturitní obory budou přijímací zkoušky také, ale bez jednotného zadání. To znamená, že obsah a forma bude v kompetenci ředitele školy. Hlavní motivací jednotného zadaní přijímacích zkoušek je zmapování úrovně studijních předpokladů uchazečů o toto studium," uvedl Jiří Hošna z tiskového oddělní Královéhradeckého kraje.

Rozhodnutí o tom, zda-li přijímací zkouška bude součástí přijímacího řízení, je zcela v kompetenci ředitele školy.

Nejsou proti

Právě představitelé škol takové řešení vítají. „Pro naši školu se nic nezmění, máme dokonce těžší zkoušky než jsou ty navrhované. Kraj ale udává jen minimální úroveň, pokud škola bude chtít, může mít rozsáhlejší variantu. Jen je škoda, že jednotná přijímací zkouška není aplikovaná pro všechny  maturitní obory. Chceme-li, aby měla maturita nějaký standard, tak by mělo být jednotné i přijímání na školy," myslí si Robert Novák, ředitel Gymnázia J. K Tyla v Hradci Králové.

Návrh neodsuzují ani ředitelé odborných škol. „Myslím si, že když se nastaví podmínky pro různé typy škol, tak se přirozeně rozdělí populace do všeobecného, odborného i učňovského vzdělávání.  Když se myšlenka správně uchopí, mohla by být také přínosem pro naplněnost škol," potvrdil Milan Maršík, ředitel Střední průmyslové školy elektrotechniky a informačních technologií v Dobrušce.

Úspěšnost se zvyšuje

V Pardubickém kraji podobný princip přijímacího řízení funguje už několik let. „Zavedení jednotných přijímacích zkoušek se ukázalo jako krok správným směrem. Ve spolupráci s řediteli škol se podařilo optimálně nastavit kritéria přijímacího řízení, úspěšnost žáků v testech se každoročně zvyšuje," uvedla krajská radní pro školství Jana Pernicová.

Pozitivně podle ní reagují  také učitelé ze základních škol.