Korunami stromů
● stezka bude díky bezbariérovosti přístupná i pro handicapované
● délka stezky: 1300 metrů
● po 410 metrech se stezka zanoří do podzemní jeskyně s mikrosvětem půdy
● ve dvou třetinách konstrukce se má tyčit 45 metrů vysoká věž s výhledy na smíšený les

Atrakce, má výrazně zvýšit návštěvnost Krkonoš. Vyrůstá v blízkosti areálu Hofmanovy boudy. „Na podzim jsme splnili cíl - připravit stavbu pro dřevěnou konstrukci. Základové práce jsou hotové a také v podzemí se přípravy hnuly kupředu," sdělil a Deníku jednatel společnosti Stezka korunami stromů Krkonoše Filip Pekárek. Nyní je stavba zazimovaná a dřevěná konstrukce ji postupně ozdobí, až k tomu nastanou vhodné podmínky. „Vzhledem ke klimatické situaci odhadujeme březen, duben. V každém případě chceme stezku otevřít na letní sezonu, někdy na přelomu června a července," informoval Filip Pekárek.

Nová stezka vzniká ve spolupráci se Správou Krkonošského národního parku, která je garantem přírodně-vzdělávacího konceptu. Návštěvníci se dostanou nejprve na vodorovnou část stezky, vedoucí 23 metrů nad terénem. Po 410 metrech se stezka zanoří do podzemí, kde budou lidé moci studovat mikrosvět půdy. Od kořenů po nejmenší živočichy. Nad zemí stezka povede exteriérem, který umožní sledovat krkonošský smíšený les.