Statný buk, který odhadem více než 13O let rostl před nynější broumovskou poliklinikou, patřil k nejstarším stromům v centru města. Proto jeho pokácení vyvolala rozčarování některých obyvatel města, kteří svůj nesouhlas dávali občas hlasitě najevo.

„To si snad dělaj pr…," rozčiloval se u pařezu starší muž. A nebyl sám - podobné reakce se rychle donesly i na nedaleký MěÚ.

„Pro rozhodnutí o pokácení takto významného stromu byl vypracován odborný posudek certifikovaným arboristou a vyžádali jsme si i odborné vyjádření Národního památkového ústavu. V obou případech se odborníci shodli na tom, že se jedná o strom nebezpečný, s výrazně zhoršenou vitalitou a zdravotním stavem," reagoval na kritiku broumovský starosta Jaroslav Bitnar s tím, že na prvním místě je a vždy bude bezpečnost občanů. „Nechceme riskovat, že dojde ke zranění, z jiných měst jsou známy i případy zranění smrtelných. Tomu jsme chtěli předejít," vysvětluje starosta, proč buk musel být pokácen.

Podle odborného posudku certifikovaného arboristy byl buk z hlediska životnosti ve stadiu odumírání. V nemalé míře tomu přispěl nepropustný povrch nad celou kořenovou zónou, nadměrná zátěž a samozřejmě věk stromu.

Na odumřelých větvích se „krmily" houby

„Snížením vitality došlo k tomu, že strom nebyl schopný vyživovat své okrajové partie – většinou vrcholové," vysvětlil arborista, proč došlo k odumírání větví a ústupu koruny.

Navíc na většině suchých větví byly objeveny plodnice dřevokazné houby Stereum hirsutum (Pevník chlupatý), která rozkládala mrtvou dřevní hmotu a tím dřevo křehne. Riziko, že může kdykoliv dojít k nepředpokládanému zlomu větví nebo i kmene bylo podle arboristy vysoké.

Stoletý buk musel k zemi, ohrožoval lidi

Při kritice „popravy" si nebrali servítky

„Když už jsme měli posudek arboristy, že hniloba jde od vrchu, tak bylo jasné, že už strom neuhájíme," říká Marcela Žouželková, vedoucí odboru životního prostředí, který v minulosti již dvakrát městu záměr pokácet strom rozmluvil.

Marcela Žouželková má zkušenosti s reakcemi dvojího druhu: „Když při nějakém větším větru padaly dolů suché větve, tak nám přišli hodně hrubě vyčinit, že důležitější než strom je lidský život. A když se strom pokácel, tak jsme si vyslechli ještě víc. Některé telefonáty byly opravdu hodně vulgární. Bohužel nedalo se už nic dělat," říká.

O bukové dříví byl mezi lidmi zájem

Pár obyvatel Broumova volalo kvůli pokácenému buku i ředitelce Technických služeb města Daně Hejnišové. Ti měli ale prozaičtější starosti.

„Volalo několik lidí, ale ti měli zájem o odkup kvalitního tvrdého dřeva na palivo. Jelikož byl hodně veliký, tak viděli, že z toho nějaká masa bude, tak je nejvíce zajímalo, jestli si z toho můžou něco koupit," říká Dana Hejnišová, která ale zájmu volajících vyhovět nemohla.
„Máme pořadník na dřevo a snažíme se zájemce vykrývat postupně jak se hlásí v průběhu roku. Nikoho nepřeskakujeme. Ono to dřevo nakonec ani nebylo moc kvalitní, protože bylo hodně napadený."

Každá mince má ale dvě strany. Díky tomu, že buk zmizel tak mají nyní snadnější pozici pacienti se sníženou pohyblivostí, kterým řidiči mohou lépe přistavit sanitku.

Jiří Řezník