Už ve středu do kraje přijede prezident Miloš Zeman. Není ale jedinou hlavou státu, která krajskou metropoli navštívila. V minulosti zde byli například Tomáš G. Masaryk či Edvard Beneš s manželkou Hanou, které vítali lidé na zaplněném prostranství před Lékařskou fakultou. Klement Gottwald zase poznal Hradec Králové dávno předtím, než se stal prezidentem. Bylo mu teprve čtyřiadvacet let.

Stopy prezidentů 
na východě Čech

Tomáš G. Masaryk byl v Hradci Králové coby prezident celkem třikrát – 11. října 1919, podruhé jen zastávkou 13. července 1926, a potřetí 24. května 1929 na tehdejším Masarykově náměstí, kde již stál jeho pomník.

TOMÁŠ G. MASARYK byl v Hradci Králové coby prezident celkem třikrát – 11. října 1919, podruhé jen zastávkou 13. července 1926, a potřetí 24. května 1929 na tehdejším Masarykově náměstí, kde již stál jeho pomník.

Edvard Beneš jako prezident navštívil Hradec Králové 30. června 1946 po návštěvě Jaroměřska, jeho uvítání i s manželkou Hanou se konalo odpoledne před Lékařskou fakultou.

EDVARD BENEŠ jako prezident navštívil město 30. června 1946 po návštěvě Jaroměřska, jeho uvítání i s manželkou Hanou se konalo odpoledne před Lékařskou fakultou. Při náročném programu nesmělo chybět ani občerstvení.

 Klement Gottwald navštívil Hradec Králové 19. května 1946 ne ovšem jako prezident, ale ve funkci předsedy vlády. Řečnil zde na předvolebním táboru lidu na Ulrichově náměstí.

KLEMENT GOTTWALD navštívil Hradec Králové už v roce 1920. Čtyřiadvacetiletý budoucí prezident shlížel z hradeb tehdy ještě jako mladý voják.

Prezident Antonín Zápotocký vykonal dvě návštěvy Hradce Králové. První byla dvoudenní 26. – 27. září 1953 s uvítáním na Ulrichově náměstí, podruhé byl roku 1957 mj. v podniku ZVÚ.

ANTONÍN ZÁPOTOCKÝ navštívil Hradec Králové dvakrát. Poprvé 
v září 1953, podruhé ho davy vítaly na Ulrichově náměstí 17. května 1957 před volbami do Národních výborů.

Prezident Ludvík Svoboda v podniku ČKD Plotiště 22. června 1970.

LUDVÍK SVOBODA se v podniku ČKD Plotiště 22. června 1970 setkal také se zaměstnanci. Odvezl si odsud drobné dary.

Gustáv Husák navštívil  podnik ZVÚ 17. února 1971 a pak Národní dožínky konané ve dnech  8.-10. září 1972, kdy zde byl v čele stranické a vládní delegace jako první tajemník ÚV KSČ.

GUSTAV HUSÁK navštívil podnik ZVÚ 17. února 1971 a pak Národní dožínky konané ve dnech 8. – 10. září 1972, kdy zde byl v čele stranické a vládní delegace jako první tajemník ÚV KSČ.

Hradecká premiéra dramatu Václava Havla Odcházení.

VÁCLAV HAVEL přijel 11. října 2008 zhlédnout premiéru svého posledního dramatu Odcházení osobně do královéhradeckého Klicperova divadla.

Druhý služebně nejstarší biskup světa Karel Otčenášek oslavil 1. května 2010 v Hradci Králové tři jubilea – 90 let věku, 65 let kněžské služby a 60 let biskupské služby.

VÁCLAV KLAUS přál 1. května 2010 tehdy druhému služebně nejstaršímu biskupu na světě Karlu Otčenáškovi. Ten slavil 90 let věku, 65 let kněžské služby a 60 let biskupské služby.

T. G. Masaryk - v úřadu: 14. listopadu 1918 - 14. prosince 1935
E. Beneš - v úřadu: 18. prosince 1935 - 7. června 1948
E. Hácha - v úřadu: 30. listopadu 1938 - 9. května 1945
K. Gottwald - v úřadu: 14. června 1948 - 14. března 1953
A. Zápotocký - v úřadu: 21. března 1953 - 13. listopadu 1957
A. Novotný - v úřadu: 19. listopadu 1957 - 28. března 1968
L. Svoboda - v úřadu: 30. března 1968 - 28. května 1975
G. Husák - v úřadu: 29. května 1975 - 10. prosince 1989
V. Havel - v úřadu: 29. prosince 1989 - 2. února 2003
V. Klaus - v úřadu: 7. března 2003 - 7. března 2013