„Je to skutečně špatné. Rodiče na děti nemají čas, málo s nimi mluví, volný čas tráví v obchodních centrech a doma se děti zavírají u počítačů a s kamarády komunikují přes sociální sítě, kde také řečové schopnosti nerozvíjejí," uvedla hradecká logopedka  Vendulka Bezrová. Hodně prvňáčků například neumí odvyprávět žádnou pohádku.

Podle logopedů se situace zhoršila v posledních dvou desetiletích, kdy se rodiče kvůli podnikání dětem méně věnují. Ani hry s kamarády na hřištích, kde by si mohly komunikaci zdokonalovat, už  nejsou tak časté. Řečový vývoj přitom končí v sedmi letech a čím později se začne s nápravou, tím hůře se defekty odbourávají.

„S dětmi se celkově málo povídá nebo čte," přisvědčila logopedka Eva Zárubová.

Snižující se úrovně řečových dovedností si nyní všimlo i ministerstvo školství, které vyhlásilo projekt na podporu logopedické prevence u předškoláků. Podpořit z něj chce například vzdělávání učitelek ve školkách, které s dětmi s vadami řeči pracují. Na projekt dá 10 milionů korun, z nich chce proškolit tisícovku učitelů a vybavit stovku školek logopedickými pomůckami. „Děti mluví čím dál hůř, roste proto i počet odkladů školní docházky," vysvětlilo ministerstvo.

Ředitelé mateřských škol nabídku vítají, do některých ostatně logopedi chodí na konzultace a procvičování problematických hlásek už nyní. Logopeda i mimo školku pak musí navštěvovat pouze děti, které trpí závažnějšími poruchami řeči.

Snaha rodičů je však nepostradatelná. „Zatímco někdo s dětmi svědomitě pracuje, jiní rodiče si myslí, že stačí navštěvovat poradnu," popisují častý problém logopedové.

Lékařská péče o děti s poruchami řeči je přitom hrazena zdravotní pojišťovnou, jde tedy většinou jen o to najít si na to čas. Pokroky v případě intenzivní snahy přitom mohou být velmi rychlé. Nejčastěji končí u logopeda tří až čtyřleté děti.

„Máme doma cvičit s naším Ondřejem po doporučení logopeda sykavky každý den. Je ale pravdou, že ne vždy to stíháme," přiznala matka čtyřletého chlapce z Pardubic.

zpravodajové Deníku

Kdy určitě zajít k logopedovi?
• Pokud dítě nezačne včas mluvit, je na místě se poradit už před třetím rokem.
• U koktavosti v předškolním věku bývá konzultace zapotřebí nejdéle po měsíci, pokud porucha nemizí spontánně.
• Péče o výslovnost Ť, Ď, Ň a sykavek se zahajuje kolem 4,5 roku, nácvik skupiny L, R, Ř kolem pátého roku.
• Pokud je hláskových skupin víc (např. Ť, Ď, Ň, sykavky i L, R, Ř) nebo je řeč obtížně srozumitelná, lze zahájit logopedickou péči i dříve.
Zdroj: Asociace klinických logopedů ČR