Město Vrchlabí obdrželo již tři taková vozidla v rámci projektu Sociální automobil. Ten po vzoru evropských měst funguje již 20 let. „Ve většině sociálních zařízení, pečujících o hendikepované či přestárlé, je vozový park ve velmi špatném technickém stavu a vozy neodpovídají standardům pro přepravu nemocných. Tato zařízení mohou získat nové auto jen prostřednictvím charity či sponzorství, což ale nepřichází každý den. Proto jsme se rozhodli vzít situaci do svých rukou a pomoct těm, kteří v životě nemají stejnou startovní čáru jako my,“ vysvětlil jednatel společnosti Kompakt Miroslav Káninský.

Projekt přitom není podporován dotacemi nebo granty. Nová Dacia Dokker tak nahradila staršího předchůdce, kterého zařízení obdrželo před šesti lety. V rámci projektu má obdarovaná organizace každých šest let nárok na nový automobil vzhledem ke značné opotřebovanosti vozidla staršího. Vrchlabská diakonie se rozhodla starý vůz vrátit a používat místo něj nový.