Jde o prestižní vzdělávací program, jehož zakladatelem se stal v roce 1956 princ Philip, vévoda z Edinburghu, manžel britské královny Alžběty II., který chtěl u mladých lidí rozvíjet všestrannost a podpořit je v jejich mimoškolních aktivitách. Od té doby se do něj zapojilo na osm milionů mladých lidí z více než 140 zemí celého světa. V ČR program běží od roku 1995, přivedla ho golfová šampionka z prvorepublikového období Lady Luisa Abrahams.

Účast spojuje čtyři aktivity: rozvoj talentu, sport, dobrovolnictví a dobrodružnou expedici. Hodnota ceny, od bronzové po zlatou, je odstupňovaná délkou aktivit. Veronika Scholzeová absolvovala všechny stupně a zapojila se do třinácti aktivních činností. Čtyř na bronzové úrovni, čtyř na stříbrné a pěti ve zlaté. Patřily mezi ně pomoc v hospicu nebo pořádání Majálesu. „Jsem velice ráda, že jsem získala všechny tři úrovně,“ říká.

„Znamenalo to pro mě velkou motivaci v aktivitách, které dělám, nebo které jsem kvůli tomu začala dělat,“ dodává. Základnou jejího projektu bylo Středisko volného času v Trutnově. „Seznámili mě se vzdělávacím programem a podporovali mě v něm. Poskytli mi také možnost věnovat se dobrovolnictví na stříbrné úrovni programu, kdy jsem učila malé děti na flétničku,“ upřesňuje. Za velký zážitek považuje, že jí zlatou cenu předával v Praze v Profesním domě britský velvyslanec Nick Archer. „Byla to pocta,“ přiznává. V aktivitách, které ji přivedly k ocenění, hodlá pokračovat. „Projekt vytvořila anglická královská rodina kvůli tomu, aby mladí lidé začali něco podnikat a měli motivaci. Ukázal mi první směr a teď už nebudu chtít skončit, stanovím si cíle. Například zorganizovat několikadenní festival nebo trávit čas s malými dětmi a učit je nové věci,“ plánuje Veronika.

Po princi Philipovi převzal záštitu nad cenou vévody z Edinburghu jeho nejmladší syn, princ Edward, hrabě z Wessexu. Loni předával v ČR zlaté certifikáty.

„Jedním z hlavních principů programu je široká dostupnost. Cílem tedy je, aby se mohl zapojit doopravdy každý mezi 14 a 24 lety. Nezáleží přitom na tom, jaká je jeho fyzická kondice nebo z jakého prostředí pochází. Každý si stanovuje své cíle individuálně, a to na základě svých možností. V tom spočívá unikátnost DofE,“  upřesňuje Tomáš Vokáč, výkonný ředitel programu Mezinárodní ceny vévody z Edinburghu.