„Trasy vedoucí z poutních míst Křešov a Vambeřice se potkají v Broumově a na území našeho regionu bude trasa dál pokračovat na Polici nad Metují, Hronov, Červený Kostelec, Ratibořice, Kuks, Jaroměř, Hradec Králové a dále na Pardubice a přes Kutnou Horu do Vlašimi, kde trasa naváže na Jihočeskou trasu pokračující dále do Rakouska a Německa,“ řekl krajský radní Pavel Hečko. Celková délka této „Východočeské trasy“ je 265 kilometrů.
Cesty do poutních míst tvoří už od počátků evropské kultury významnou část historie. Jedna z nejznámějších je Svatojakubská cesta do španělského Santiaga de Compostella. Tisíce poutníků se každým rokem pokouší ujít alespoň kousek této cesty, v rozjímání najít rovnováhu, vyzkoušet si vlastní vytrvalost a načerpat novou sílu.


Svatojakubská cesta Broumov - Kácov (popis procházených míst)

KRZESZOW
bývalé benediktýnské opatství, kostel Nanebevzetí Nejsvětější P.Marie - perla slezkého baroka, kostel sv.Josefa

WAMBIERZYCE
nejznámnější poutní místo Sudet, barokní kostel Nanebevzetí Panny Marie

VERNÉŘOVICE
kostel sv.Michala (skupina broumovských kostelů), studánka s křížovou cestou, pomník smíření Čechů a Němců na Bukové hoře

RUPRECHTICE
kostel sv.Jakuba Většího (skupina broumovských kostelů)

BROUMOV
benediktinské opatství - (1. pol. 13 století kolonizace Broumoska vtiskne krajině jednotný ráz), klášter sv.Václava - založen1258, přestavěn K.I.Dientzehoferem, ten se v kraji zapsal na většině barokních památkách kostel sv.Vojtěcha (kopie Turinského plátna)
městská památková zóna, děkanský kostel sv. Petra a Pavla, kostel sv.Václava (skupina broumovských kostelů), hřbitovní kostel Nanebevzetí Panny Marie - dřevěný ze 14. a 15. století nejstarší dochovaný dřevěný kostelík v Čechách

HVĚZDA
poutní kaple Panny Marie Sněžné na vrcholu Broumovských stěn ve tvaru hvězdy, turistickáchata v alpském stylu z roku 1853
Broumovské stěny - nádherné výhledy

POLICE NAD METUJÍ
městská památková rezervace, město založeno roku 1253, stará roubená škola a jiné
klášter založen roku 1253 - klášterní kostel Nanebevzetí Panny Marie z 2. pol. 13 stol., trojlodní ranně gotická bazilika s gotickým portálem po Tišnově nejhezčí v Čechách.
před Policí poutní místo s křížovou cestou

BEZDĚKOV
kostel sv. Prokopa (skupina broumovských kostelů)

HRONOV
kostel Všech Svatých a rodný dům Aloise Jiráska

ČERVENÝ KOSTELEC
kostel sv. Jakuba Většího

RATIBOŘICE
Babiččino údolí

ČESKÁ SKALICE
zámek, škola Boženy Němcové,
prusko-rakouská válka roku 1866 - porážka rakouské armády u Skalice otevřela Prusům vstup do Čech

KUKS
hrabě F.A.Špork vybudoval ojedinělý krajinný komplex - areál lázní špitál s kostelem Nejsvětější Trojice autor G.B. Aliprandi,12 soch ctností a neřestí od Matyáše Brauna.
Nedaleký Betlém

HEŘMANICE
poutní kostel sv.Máří Magdaleny

JAROMĚŘ
na předměstí kostel sv.Jakuba Většího
městská památková rezervace - jedno z nejstarších českých měst založeno v 11. stol. jako přemyslovské hradiště knížetem Jaromírem, děkanský kostel sv.Mikuláše atd.
Blízko pevnost Josefov

SMIŘICE
zámek a kostel Zjevení Páně

HRADEC KRÁLOVÉ
městská památková rezervace, královské věnné město, písemná zmínka již r.1225, katedrála sv. Ducha a jiné historicky cenné památky.
Ale je třeba podotknout, že toto město se pyšní i moderními skvosty architektury - J.Gočár., J.Kotšra, V.Reichl, B.Sláma. V neuvěřitelné shodě se snoubí staré královské město s vojenskou pevností Marie Terezie a moderními budovami

KUNĚTICKÁ HORA
gotický hrad restaurovaný Dušanem Jurkovičem

PARDUBICE
od r.1491 majetkem Viléma z Pernštejna, který přebudoval město i vodní hrad v pevnost. Zámek jako národní kulturní památka spolu se zachovalým jádrem města tvoří půvabný celek, kostely sv,Jiljí, sv. Bartoloměje a sv. Jana Křtitele. I zde působili J. Gočár, A. Balšánek - divadlo, P. Janák - krematorium

POLABÍ - LABIŠTĚ
tato rovinatá krajina se může zdát nudná, již delší dobu putujeme podle Labe, jehož původní meandry po regulaci tvoří tzv. Labiště, která doprovází Labe na jeho středním toku. Málo se ví, že za Pernštejnů zde byla vybudována soustava rybníků a kanálů, která svou rozlohou a významem předčila později založenou soustavu jihočeskou. Drtivá většina zanikla v 19. stol. Půjdeme zde kolem Labišť i Opatovického knálu, který dodnes plní svou funkci.

PŘELOUČ
kostel sv .Jakuba Většího, původně románský, našla se zde nedávno vzácná freska.
Město vzniklo na Trstenické stezce a je již připomínáno r.1086. Přemysl Otakar II r.1261 povýšil na město. Nad městem na hřbitově poutní kostel Panny Marie s ambity.

SEMÍN
kostel sv. Jana Křtitele původně románský, rodiště J.Gočára

KLADRUBY NAD LABEM
světoznámý hřebčín - národní kulturní památka

ŘEČANY NAD LABEM
románský kostel sv.Máří Magdaleny - kostel byl r.1165 vysvěcen pražským biskupem Danielem za přítomnosti krále Vladislava I

ZÁBOŘÍ NAD LABEM
kostel sv. Prokopa románská původně patrová stavba r.1200 přistavěna předsíň s nádherným portálem

SV. KATEŘINA
gotický kostel sv. Kateřiny

SV. MIKULÁŠ
poutní kostel sv. Mikuláše z přelomu 13. a 14. stol.

KAČINA
zámek - nejvýznamnější dílo českého empíru

NOVÉ DVORY
zámek a kostely sv. Martina a sv. Anny

JAKUB
kostel sv. Jakuba, jednolodní románský tribunový kostel, je nejrozsáhlejším zachovaným souborem románské plastiky v Čechách a patrně nejstarším zobrazením českých zemských patronů, vzácný přítomností krále Vladislava II. a královny Judity, kteří s pražským biskupem Danielem slavnostně otvírají tento kostel 19. listopadu 1165 při aktu svěcení. Původně starobylá osada s panským sídlem.

MALÍN
významné hradiště Slavníkovců, obec založena r.1046, románské kostely sv. Štěpána a sv. Jana a Pavla

SEDLEC
cisterciácký klášter, založen r.1142, gotická katedrála Nanebevzetí Panny Marie, přestavěna v barokní gotiku (P.I.Bayer a J.Santini), hřbitovní kostel Všech Svatých s kostnicí

KUTNÁ HORA
UNESCO nádherné město, Vlašský dvůr, katedrála sv.Barbory,
děkanský kostel sv. Jakuba - dvojice věží západního průčelí, z nichž severní měří 84m a jižní nebyla nikdy dostavěna, svým dílem přispěla i parléřovská huť

SION
poslední významná bašta husitů po porážce u Lipan, zde Husité zesilovali své opevnění až do roku 1437, kdybyl hrad dobyt a husitské války utichly

ZBRASLAVICE kostel sv.Vavřince - původcem gotické stavby již Rudolf ze Zbraslavic, který koncem vlády Přemysla Otakara II. (1278),

KÁCOV zámek, kostel Nanebevzetí Panny Marie