Otevřena bude o sobotách a nedělích (kromě 14.3. a 18. a 19. 4.) vždy od 10 do 17 hodin. Ve vstupní části je prostor pro rodiče s možností občerstvení a pro děti, které rády kreslí. Další část bezpečného prostoru slouží nejmenším, v prostoru je i skákací hrad se skluzavkou pro děti od tří let.

V tělocvičně je k dispozici také mini aréna na fotbal či florbal a ping-pongové stoly. Tato část je určena hlavně pro děti školního věku.