„Věž se postupně nakláněla již v minulosti, což vedlo k tomu, že se koncem devadesátých let 20. století musela staticky zajistit. Určité naklonění jí zůstalo do současnosti, ale dále se už nekácí,“ vysvětluje starosta Svobody nad Úpou Petr Týfa. V současné době město provádí opravy, spojené s výměnou uhnilých konstrukčních částí věže a kompletního nového oplechování. Naklonění věže mělo vliv na fungování hodin, které musely pryč. „Původní mechanický hodinový stroj jsme museli již před lety zastavit právě kvůli naklonění věže. Kyvadlo nemohlo díky vychýlení správně fungovat a každý měsíc musel hodinářský mistr mechanismus seřizovat, což bylo finančně náročné. Původní mechanický stroj bude nahrazen elektrickým s tím, že jsme zachovali čtvrthodinové a hodinové vyzvánění. Hodiny by měly začít odpočítávat čas na konci srpna,“ upřesňuje Petr Týfa.

Do věže uložili Krkonošský deník

Svobodská věž po rekonstrukci výrazně prokoukla. Stejně jako budova bývalé radnice a kina, na které stojí. Jednu její polovinu město přestavuje na šest sociálních bytů. Ve druhé chce později vybudovat multifunkční sál. Opravy stojí 13 milionů korun. Výstavbu sociálních bytů dotuje ministerstvo pro místní rozvoj.

Jiří Špetla rezignoval na post starosty Svobody nad Úpou, který vykonával od roku 2010. Od 1. dubna pracuje na lanové dráze v Peci pod Sněžkou jako zástupce vedoucího provozu.
Špetla praštil se starostováním a šel dělat na lanovku. Stát řídí nemehla, říká

„Budova bývalé radnice vždy byla a věříme, že po jejím znovuzrození znovu bude velmi výraznou stavbou města. Už před více jak sto lety byla na většině pohlednic ze Svobody nad Úpou,“ připomíná starosta, který je s výsledkem rekonstrukce spokojený.

„Práce řemeslníků byla velmi náročná, neboť jenom postavení lešení a práce v takové výšce nejsou jednoduché. Začínalo se od shora kopulí a šlo se postupně dolů. Věž má navíc velmi složitou konstrukci s celou řadou architektonických prvků, takže opláštění věže bylo velmi pracné. Občané a návštěvníci města budou také moci obdivovat krásnou fasádu objektu s ozdobnými prvky a znakem města. Výsledek je skvělý,“ chválí Týfa.

Jiří Špetla rezignoval na post starosty Svobody nad Úpou, který vykonával od roku 2010. Od 1. dubna pracuje na lanové dráze v Peci pod Sněžkou jako zástupce vedoucího provozu.
Špetla praštil se starostováním a šel dělat na lanovku. Stát řídí nemehla, říká

Klempíři během oprav otevřeli poprvé po 54 letech měděnou kopuli věžičky, kde jsou ukryté dokumenty a fragmenty z let 1869 a 1966. Po více jak 150 letech tak představitelé Svobody nad Úpou dostali do rukou ručně psané pamětní listy, mince a platidla z doby panování císaře Františka Josefa I. a jeho předchůdců. Po ofocení uložili cenné artefakty zpět do schránky a přidali k nim do tubusů předměty a písemnosti ze současné doby pro budoucí generace, mimo jiné také vydání Krkonošského deníku.

Dostavují sociální byty

Do konce srpna krkonošské městečko dokončí výstavbu sociálních bytů v budově bývalé radnice. V předvečer Rudolfových slavností, které se budou konat ve Svobodě nad Úpou 19. září, plánuje slavnostní otevření zrekonstruovaného objektu pro širokou veřejnost. „Obsazování šesti sociálních bytů bychom rádi nastartovali od října letošního roku,“ říká Ivana Balcarová, tajemnice Městského úřadu ve Svobodě nad Úpou.

Křest knihy o historii Svobody nad Úpou a rozsvícení vánočního stromu.
První kniha o Svobodě v češtině ujasnila první písemnou zmínku

Hlavním cílem projektu je podpora dostupného nájemního sociálního bydlení, které umožní sociálně vyloučeným osobám a osobám ohroženým sociálním vyloučením a ostatním osobám v bytové nouzi z cílové skupiny vstup do nájemního bydlení. „Nyní se zpracovávají Pravidla pro přidělování a užívání bytů včetně stanovení kritérií, podmínek nájemní smlouvy a různých formulářů v souladu s dotačním titulem. To vše musí schválit rada města v průběhu července. Poté začneme přijímat žádosti o přidělení sociálních bytů, které se budou vyhodnocovat na základě podrobného sociálního šetření a vyhodnocení, a pokud žadatelé splní podmínky, budou zařazeni do Pořadníku žadatelů,“ dodala.