Na radnici zavedlo pozici energetika města a vytvořilo pracovní skupinu pod vedením ředitele firmy Kablo Vrchlabí Tomáše Vrbaty, jejímž cílem je vypracovat koncepci zavádění moderních prvků inteligentního města do místního prostředí. „Chceme jít s dobou, věnovat se systematickým postupům s dlouhodobým dopadem. Úkolem není měnit zavedené postupy, ale vymýšlet chytrá řešení a přístupy, které přinesou městu úspory a výhody,“ vysvětlil starosta Vrchlabí Jan Sobotka.

„Na počátku letošního roku byl spuštěn ostrý start energetického managementu, který nyní propojuje komunikaci s jednotlivými organizacemi. Dalším plánovaným krokem je příprava dálkové komunikace a osazení chytrých měřidel energií,“ nastínil situaci Marek Ponec, který se ujal ve Vrchlabí pozice energetika města.

„Energetik by se měl starat o hospodaření s energiemi. Provádí jejich nákup a dohlíží nad jejich hospodárným využitím pro provoz budov. Ve Vrchlabí to je zejména provoz městského úřadu a příspěvkových organizací města jako jsou školy, školky, městské jesle, Kulturní dům Střelnice, Služby města Vrchlabí a Městské vodovody a kanalizace. Dále by měl vstupovat do procesů nové výstavby nebo rekonstrukcí například kotelen, vzduchotechnik, kde by měl posoudit navrhovaný stav z pohledu provozních nákladů,“ objasnil, co nová pozice znamená. Marek Ponec pracuje pro město od roku 2004, na post energetika přešel ze správy a údržby majetku města.

Vrchlabí není zdaleka jediným městem, které má na radnici energetika. „Dalo by se říci, že se s touto pozicí roztrhl pytel,“ vybral adekvátní přirovnání. Podle něj je taková filozofie správná. „A to nejen z hlediska finančního. Především jde o změnu přístupu, jak s energiemi lépe nakládat. Přitom původně energetiky měly především velké firmy. Řekl bych, že je to zapříčiněno jednak stále se zdražujícími energiemi a pak tlakem Evropské unie a tedy i naší vlády na snížení energetické náročnosti. V neposlední řadě tomu napomáhá i stát. Sice pozici manažera přímo nedotuje, ale podporuje obce například dotačním titulem jako program Efekt,“ upřesnil Ponec.

V Trutnově zřídili post energetika už na konci roku 2017. Zabývá se analýzou energetické hospodárnosti městských objektů a jejich technickým stavem, vyhodnocením spotřeby energií ve vazbě na klimatické podmínky, projekty energetických úspor, hledáním úsporných opatření v oblasti energií. Za úkol má také sledovat a vyhledávat vypsané dotace, o které by v rámci připravovaných projektů v oblasti energetiky mohlo město požádat.

Po vypršení úvazku město aktuálně hledá nového člověka na tuto pozici. „Zavedení pozice energetika rozhodně splnilo očekávání,“ řekla mluvčí trutnovské radnice Michaela Dědková.

Vrchlabí pomohla k rozjezdu podpora ministerstva průmyslu a obchodu a využití dotací na zřízení energetického managementu. „Ten jsme za pomoci konzultantské firmy ve městě v roce 2018 zavedli. To je, dalo by se říci, takový nástroj energetika k evidenci spotřeb a nákladů elektrické energie, plynu, tepla a vody,“ uvedl Marek Ponec. „Aktuálně u nás ve Vrchlabí probíhá výběrové řízení na dodavatele zakázky EPC na 5 vytipovaných objektů, což znamená ve zkratce souhrn různých úsporných opatření na vybraných objektech, který po jeho realizaci vede ke snížení spotřeby energie a dosažení provozních úspor,“ dodal energetik města Vrchlabí.