„Připojovali jsme se přes GoogleMeet, schůzky jsme měli rozdělené na mladší a starší děti. Většinou nás bylo kolem dvaceti, účastnili se skoro všichni. Dělali jsme třeba různé pokusy, co jsme na schůzkách normálně nikdy nedělali,“ popisuje světluška z královéhohradecké Jedničky. Těší ale, že se opět potká s kamarády na obnovených družinovkách. „je to lepší, než sedět před počítačem,“ dodává Zuzka.

Největší dětská výchovná organizace v Česku se koncem tohoto týdne vrací k běžné činnosti. Od čtvrtka se děti a jejich vedoucí budou, po dvou měsících distančního setkávání, opět scházet v klubovnách, při venkovním programu a na víkendových výpravách.

„Milé sestry a bratři, přistupme společně s pokorou, opatrností a radostí k příležitosti v omezeném režimu obnovit naši kontaktní činnost. Přes roušky možná neuvidíte dětské úsměvy, ale v očích holek a kluků radost poznáte,“ vyzval členy Junáka starosta Josef Výprachtický.

Stejně jako během covidové pauzy ponechává celostátní ústředí formy konkrétní činnosti na jednotlivých vedoucích. Samozřejmě za dodržení podmínek, které platí pro všechny ostatní. „Dva týdny schůzek do Vánoc mohou zvednout náladu skautkám, skautům i vedoucím, posílit vztahy mezi dětmi nevyhnutelně poznamenané dvěma měsíci bez přímého kontaktu a pevněji přitáhnout k oddílu letošní nováčky. Využijme je!“ apeluje vedení Junáka.

Ve skautských klubovnách se může potkávat nejvýše deset osob, všichni musí mít roušku. Na venkovních prostranstvích platí i pro skauty omezení na 50 lidí. Pokud jde o zástavbu a kontakt bližší než dva metry, zůstávají povinností roušky. „Doporučujeme upřednostnit schůzky venku, připravovat vánoční schůzky na zahradách a v parcích a používat roušky i mimo zástavbu, pokud je kontakt bližší než dva metry. Nejen u vánočních schůzek mysleme na to, že zpěv je rizikovou činností a nemá probíhat uvnitř ani s rouškami a venku určitě s rozestupy,“ upřesňuje starosta.

Podle Josefa Výprachtického není vyloučeno, že v některých oddílech se všichni členové nesejdou nebo bude pokračovat činnost na dálku. „Ne všichni kluci a holky na schůzky dorazí, často z velmi dobrých důvodů, totéž platí pro vedoucí. Může to být ze zdravotních, profesních i jiných důvodů. Ne všechno bude připravené tak pečlivě, jako v klidných dobách. Doba je náročná a je zcela v pořádku slevit z nároků na dokonalý program, slevit z velkých očekávání, která na sebe sami klademe,“ říká.

Skauting na dálku si děti a jejich vedoucí vyzkoušeli už letos na jaře. „Nyní na podzim to působí tak, že si ho osvojilo mnohem více oddílů, odhadem více než polovina. Nemáme tvrdě centrální řízení, takže jednak v této věci nic nenařizujeme, za druhé nemáme možnost sledovat statistiku, kolik z našich více než dvou tisíc oddílů se do schůzek on-line pustilo. V anketách na sociálních sítích ale vycházela jako nejčastější odpověď, že oddíly činnosti na dálku realizují,“ ohlíží se za končící distanční činností mluvčí Junáka Barbora Trojak.

Jak budou vypadat skautské schůzky a výpravy po Novém roce prozatím celostátní vedení Junáka přesně neví. „Výkonná rada v tuto chvíli nemá doporučení pro přemýšlení o činnosti v lednu a dál, neodvažujeme se odhadovat vývoj epidemické situace,“ připouští místostarosta a koordinátor koronavirových opatření Petr Vaňek.