Na prodloužení termínu se dohodli předseda Rady KRNAP a starosta Rokytnice nad Jizerou Petr Matyáš, předseda Svazku měst a obcí Krkonoše, senátor a starosta Vrchlabí Jan Sobotka a ředitel Správy KRNAP Robin Böhnisch. Je to v souvislosti s přípravou zavedení čtyř jinak pojatých zón národního parku, vymezením klidových území a dořešením některých situací před finálním hlasováním. Posunutí termínu potvrdil ministr životního prostředí Richard Brabec. Rada KRNAP bude při nejbližším zasedání v pondělí 8. dubna řešit vypořádání připomínek k návrhu nové zonace.

Podle dnešního vyjádření Správy Krkonošského parku se ochránci přírody zabývali vypořádáním 125 připomínek podaných ústně během projednávání nebo zaslaných písemně. Řešili také návrhy, došlé po 15. březnu, kdy vypršel termín pro podávání připomínek.

"Zonace se v Krkonošském národním parku týká katastrů velkého množství obcí, je jich devětadvacet. Jsme tu zvyklí věci projednávat v klidu a do vyjasnění posledních pochybností. S díky jsme proto přijali rozhodnutí pana ministra Brabce, které nám dává víc času na dojednání všech detailů. Na červnové schůzi rady parku už navíc bude moct ministerstvo životního prostředí představit i první východiska tvorby budoucích Zásad péče o KRNAP," řekl ředitel Správy KRNAP Robin Böhnisch.

"Vnímám a oceňuji vůli krkonošského regionu dojít jednáním ke společnému konsenzu. Vyšel jsem žádosti zástupců samospráv a správců národního parku vstříc s vírou, že k dohodě Rady KRNAP a Správy KRNAP nad návrhem nové zonace a návrhem vymezení klidových území dojde na příštím jednání rady parku 3. června," uvedl ministr životního prostředí Richard Brabec.

"Oceňuji vstřícný a férový přístup Správy KRNAP i ministerstva, který nám otevírá možnost se opravdu dohodnout a jednat společně tak, jak si to situace vyžaduje. Jsem přesvědčen, že se dohodnout dokážeme," konstatoval předseda Svazku měst a obcí Krkonoše Jan Sobotka.