Tradiční český výrobce bavlněných a žakárských tkanin podepsal dohodu s investorem Otakarem Moťkou o jeho kapitálovém vstupu do této společnosti. Ten by měl Vebě svými finančními prostředky i zkušenostmi pomoci překonat problémy, do kterých se dostala v minulosti. Podle mluvčí Veby Moniky Mrštinové by se objem vložených prostředků měl pohybovat v řádech stovek milionů korun.

Finanční problémy Veby vyústily v insolvenční návrh, který na ni v pátek 4. května před polednem podal jeden z věřitelů. Tím je dle údajů v insolvenčním rejstříku Raiffeisenbank, kde má Veba nesplacené úvěry ve výši zhruba čtvrt miliardy korun. „Insolvenční návrh nás překvapil. Se všemi věřiteli dlouhodobě a pravidelně jednáme. Drtivá většina z nich proto vstup pana Moťky do Veby podporuje. Je to totiž jednoznačně nejlepší řešení pro naši společnost a zaměstnance i celý náš region, ve kterém má textilní průmysl několikasetletou tradici,“ říká finanční ředitel společnosti Veba Miloslav Geisler.

Akciová společnost Veba je tradičním českým textilním výrobcem. Řadí se k předním evropským výrobcům žakárských bavlněných tkanin a v současné době zaměstnává přibližně 800 pracovníků. Jejím hlavním produktem, který směřuje především na africké trhy, je tzv. „africký brokát“ vyznačující se vysokou kvalitou, technologickou náročností a celou řadou specifických vlastností.

„Zájem pana Moťky o vstup do naší společnosti je výbornou zprávou a potvrzením toho, že jsme na správné cestě. Jsem si jistý, že v nejbližší době dotáhneme dohody s věřiteli a nastartujeme tak další rozvoj a růst, který si Veba a její zaměstnanci bezpochyby zaslouží,“ hodnotí dohodu s investorem Miloslav Geisler. „Látky ve Vebě vyrábíme více než 160 let a není důvod na tom cokoli měnit,“ dodává.

Společnost Veba se do problémů dostala v letech 2015 a 2016, kdy nebyla kvůli poklesu prodejů schopna plně hradit své úvěry. Po několikaletém vzestupu přišel v poslední třetině roku 2014 propad v poptávce po afrických brokátech, kterými Veba dobývala černý kontinent. Tržby za rok 2015 poté meziročně poklesly z 2,2 miliardy na 1,3 miliardy korun a o rok později (2016) dokonce na 812 milionů.

Nový investor Otakar Moťka v minulosti například restrukturalizoval Sklárny Kavalier nebo strojírny Kovopol v Polici nad Metují. Podání insolvenčního návrhu na jeho zájmu o vstup do Veby nic nemění. „Společně s Vebou i věřiteli usilovně vyjednáváme a pracujeme na dohodě, která společnosti zajistí stabilitu, kterou si zaslouží a potřebuje ke svému dalšímu rozvoji. Jsem do tohoto projektu připravený vložit veškeré své zkušenosti i finanční prostředky v řádu stovek milionů korun,“ uvedl Otakar Moťka, který považuje Vebu za jeden ze symbolů tradičního českého průmyslu a světově známou značkou. „Jsem proto rád, že budu součástí její budoucnosti.“

Jiří Řezník