Až do 9. září bude uzavřena silnice II/305 v Havlíčkově ulici, současně s ní i úsek po začátek obce Žďár n. O. Stavební práce se týkají také chodníků a bočních komunikací v ulicích Čechova, Tyršova, Dvořákova, Fučíkova a Čapkova. Zároveň dochází k výměně litinového vodovodu v úseku od náměstí po ulici Dvořákovu, a realizuje se rekonstrukce vedení nízkého napětí. Město využilo této situace a pustilo se v těchto místech do inovace sítě veřejného osvětlení. Vzhledem k souběhu stavebních prací je potřeba počítat se ztíženým přístupem do jednotlivých místních komunikací a k nemovitostem. Rozsáhlé stavební práce pokračují také v lokalitě Západní louka. Celkové náklady oprav se vyšplhají k částce 51 milionů korun.

Do 18. června bude také z důvodu stabilizace svahu částečně uzavřena silnice I/35 v úseku Vysoká u Holic – Jaroslav. Krajský úřad Pardubického kraje rozhodl, že objízdná trasa pro nákladní automobily povede přes Borohrádek, a to i přes to, že rada města s tímto rozhodnutím nesouhlasila. Důvodem je špatný technický stav křižovatky v ulici Jiřího z Poděbrad u viaduktu, kde dochází kromě zvýšeného hluku a vibrací k opakovanému poškozování domů stojících v blízkosti křižovatky.