Plánované zdvojkolejnění železniční trati mezi Týništěm nad Orlicí a Chocní přidělává starosti Borohrádku na Rychnovsku. Zvlášť výška nového železničního viaduktu. Ten by měl vyrůst na místě toho současného, který je však podstatně nižší a neumožňuje projet kamionům.Problémy s dopravou v Borohrádku souvisí s chybějícím obchvatem města, jehož se nedočká dřív než za osm let.

„Kdyby byl obchvat jako první stavba, pak všechny naše požadavky na viadukt jsou bezpředmětné, všechna velká auta by jela po něm. Jenže obchvat první nebude. I z toho důvodu jsme se o viadukt začali zajímat,“ vysvětluje starosta Borohrádku Martin Moravec.

Bojí se, že jim stavba bude stínit

Současná výška viaduktu přes 3 metry umožňuje projet linkovým autobusům a vozům integrovaného záchranného systému, ale s problémy. Město proto požaduje podjezdnou výšku nového viaduktu 3,5 metru. Úroveň koleje by se zvedla o asi jen 30 centimetrů. Při dodržení plánované normové výšky 4,8 metru by se tato zvýšila o 1,6 metru, což by výrazně zdražilo i náklady na realizaci a podle starosty by se to nelíbilo ani majitelům přilehlých rodinných domů a pozemků, kterým by stavba mohla stínit. Také s ohledem na jejich stížnosti město o změnu technického řešení zažádalo. „Zvýšení nivelety železniční trati by mělo rovněž zásadní dopad na krajinný ráz. Dalším důvodem žádosti je i zamezit průjezdu kamionové dopravy centrem města, což by nastalo po stavbě mostu o výšce 4,8 m (ale i o výšce 4,2 m),“ píše se v usnesení zastupitelstva.

Za snížený viadukt bojuje Borohrádek s dalšími okolními obcemi – Velinami, Horním Jelením a Holicemi. I ony mají strach, že by si přes ně kamiony zkracovaly cestu.

Čekají na vyjádření

„Dopravní inspektorát Policie ČR souhlasí s tím, aby byla udělena výjimka, zrovna tak Ředitelství silnic a dálnic Hradec Králové. Teď nám zbývá poslední krok, kterým je ŘSD, závod Praha, na jehož vyjádření budeme čekat,“ dodává borohrádecký starosta.

Z autokrosového závodiště v Dobřanech.
Autokrosové závodiště děti opustí až s novým školním rokem