Kromě výhledu do krajiny zde zaujmou i náhrobky šlechtičen, bysterské hraběnky Marie Rebeky z Hohenemsu a svobodné paní Ernestiny z Langetu. Z Hartmanic pokračujeme po zelené do Svojanova. K pamětihodnostem patří nejen hrad nad městysem, ale i kostel sv. Mikuláše ve Starém Svojanově. Stále jedeme po zelené. Zamíříme údolím řeky Křetínky až do Bohuňova, nebo po modré do Hlásnice. Nad touto vískou se nachází poutní místo zvané Majdalenka. Zasvěcená byla Máří Magdaléně. Odtud sjedeme do Trpína. Po silnici se vydáme směrem na Hartmanice, odkud se vrátíme do Bystrého.