V posledních měsících firma řeší skokový nárůst objednávek výrobků vzhledem k pandemii koronaviru a urychlené výstavbě a rozšíření kapacit zdravotnických zařízení v mnoha zemích. Z Rudníku se vydá ministr zahraničních věcí do Hradce Králové do firmy TriLab, která se věnuje 3D tisku a distribuuje nové modely ochranných štítů.

Ministr Petříček v rámci podpory ekonomické diplomacie navštíví také Technologické centrum Hradec Králové, které spolupracuje s vědeckými pracovišti a výzkumnými ústavy v kraji.

Uzamčená cesta z Arnultovic do Hostinného

Rudník nyní prožívá náročnou situaci v dopravě. Momentálně probíhají v obci dvě velké stavební akce na silnicích. Na křižovatce u pošty staví ŘSD nový most, v jiné části Rudníku opravuje Královéhradecký kraj silnici do Hostinného. Ta je od tohoto pondělí v úseku od hasičské zbrojnice v Arnultovicích úplně uzavřená až do Hostinného.

Do uvedeného prostoru není umožněn vjezd vozidel, a to ani vozidel obyvatel, žijících v tomto uzavřeném úseku. Podle informací Obecního úřadu v Rudníku je nutné po dobu uzavírky odstavit vozidla před dopravním značením. V průběhu uzavírky není technicky možný ani výjezd z této oblasti. Úplná uzavírka potrvá do pátku 22. května do odpoledních hodin.

Veškerá doprava mezi Rudníkem a Hostinným vede po objízdné trase. Linkové autobusy mají speciální jízdní řád. Po dobu uzavírky nebude probíhat v této oblasti ani svoz popelnic. Zdejším obyvatelům bude do schránky doručen pytel na odpady o objemu 120 litrů, který svozová firma po ukončení uzavírky vyveze společně s popelnicí v řádný den svozu.

Nový rámový železobetonový most

Ředitelství silnic a dálnic staví na křižovatce u pošty nový most přes Bolkovský potok. Půjde o rámový železobetonový most o rozpětí 10 metrů a šířce 16,5 metru. Součástí výstavby mostu jsou nové vozovky na mostě a předmostí, přeložky sítí, výstavba opěrných zdí a chodníků, bezpečnostních prvků.

Podle informací z ŘSD dosud proběhla výstavba provizorního mostu s převedením provozu a řízením světelnou signalizací, demolice původního nevyhovujícího mostu, postupné založení, betonáž základových patek mostu a přeložky některých sítí.

Předpoklad zprůjezdnění mostu, včetně vozovkových předpolí, je podle Ředitelství silnic a dálnic listopad letošního roku. Náklady na vybudování nového mostu v Rudníku jsou 29,5 milionu korun bez DPH.